MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

27.6.18 / dotaz č. 95290
Dobrý den,
uvažujeme o zateplení štítových stěn a zadního průčelí zděného bytového domu (30 bytových jednotek). Omítka předního průčelí je v dobrém stavu, vyžaduje jen drobné opravy. Pouze na předním průčelí jsou také atypické zděné balkony a štukatérské profily, proto bychom tuto jednu stěnu zateplovat nechtěli. Je z legislativního pohledu přípustné při takové opravě zateplit jen 3 stěny domu? Nejedná se o památkově chráněnou budovu. Děkuji za odpověď.
Dobrý den, děkujeme za dotaz.

Pokud se zaměříme pouze na legislativní stránku, tedy pomineme klady či zápory částečně zatepleného objektu, tak je to možné.
Jelikož se jedná o zateplení, které bude (pravděpodobně) na více než 25% plochy obálky, tak je nutné vypracovat PENB jako větší změnu dokončené budovy. Pravděpodobně to bude vyžadováno i jako příloha ke stavebnímu řízení.

Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov stanoví tři možnosti hodnocení:
§ 6 odstavec (2) Požadavky na energetickou náročnost při větší změně dokončené budovy a při jiné než větší změně dokončené budovy, stanovené výpočtem na nákladově optimální úrovni, jsou splněny, pokud

a) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty těchto ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu, nebo ------ tedy splnění neobnovitelná primární energie za rok a průměrného součinitele prostupu tepla.

b) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedených v § 3 odst. 1 písm. c) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty těchto ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu, nebo ------ tedy splnění celková dodaná energie za rok a průměrného součinitele prostupu tepla.

Objekt se hodnotí jako celek, tedy nezateplené konstrukce "zhoršuji" celkový stav a pokud výše uvedené parametry nebudou splněny, potom by PENB vyšel jako nevyhovující.

Někdy je důvod, že nejde obsáhnout celý objekt v rámci nějakého zateplení, ať buď finančně, nebo historicky atd. V tomto případě zákon nabízí i třetí možnost hodnocení:

c) hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny měněné stavební prvky obálky budovy uvedeného v § 3 odst. 1 písm. f) není vyšší než referenční hodnota tohoto ukazatele energetické náročnosti uvedená v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce ----- opět ve srozumitelnějším podání: součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici, které jsou zateplovány, musí být lepší (nižší) než doporučené hodnoty dle ČSN 730540-2:2011. V této normě jsou hodnoty požadované a doporučené.

Například u stěn je požadovaný součinitel prostupu tepla 0,30W/(m2∙K) a doporučený je 0,25W/(m2∙K). Zateplované stěny tedy musí mít větší tloušťku tepelného izolantu, popřípadě lepší tepelný izolant.

Shrnutí: PENB pro větší změnu dokončené budovy vyhodnotí specialista dle odstavce a) a b) a pokud nebudou splněny parametry, může ještě posoudit variantu c). Navhuji tedy zateplení navrhnout rovnou na doporučené hodnoty dle výše uvedené normy.

Při zateplení doporučuji ještě posoudit riziko kondenzace.

V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit.
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Radim Smolka* - tisk