MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

2.7.18 / dotaz č. 95407
Dobrý den, jakou ztrátu způsobenou únikem tepla ve spalinách (komínová ztráta) v % lze u cca 5 let starého kondenzačního plynového kotle (výkon 35 kW) považovat za ještě přípustnou. Výrobci kotlů se předhánění s účinnostmi svých výrobků, které jsou však zjišťovány v laboratorních podmínkách. Nikde (?asi) nebylo publikováno, jakých reálných účinností dosahují kondenzační plynové kotle. Tedy nevím, když nechám změřit tzv. komínovou ztrátu, jaká výše je ještě přípustná.
Kondenzační kotel je navržen záměrně pro kondenzační provoz, tzn., že přímo v kotli má docházet ke kondenzaci vlhkosti z vodní páry obsažené ve spalinách. Využitím kondenzačního tepla se snižuje spotřeba plynu. Teplota vstupní vody do kotle není omezována určitou výší. Teplota spalin je v rozsahu 40 až 90 °C v silné závislosti na teplotě vody vstupní vody tepelné soustavy a také na okamžitém vytížení kotle. Protože teplota spalin je nízká a nestačila by pro vytvoření dostatečného tahu v komíně, a tím k bezpečnému odvodu spalin, musí být v kondenzačním kotli vzduchový nebo spalinový ventilátor. Spaliny vstupující do komína jsou mokré. Proto komínová konstrukce musí odolávat vlhkosti a také vnitřnímu přetlaku. Průměrná účinnost kotle bývá podle okamžitého provozního stavu 96 až 104 %. Komínová ztráta tedy závisí na mnoha faktorech, zejména na vytížení - nesmí být moc malé do 5 % to je účinnost velmi nízká a komínové ztráty jsou obrovské pak ani velké - teplota spalin je vyšší a komínové ztráty jsou pak taky vyšší nad 10 %. Účinnosti kotlů s vyšším jmenovitým výkonem jsou vyšší. Průměrná účinnost malého kotle pro domácnost je cca 96 % (počítáno s výhřevností paliva). Pokud zahrneme i kondenzační teplo spalin je účinnost ještě daleko nižší cca 87 % (většina ztrát kotle je komínová ztráta). V tom je možná problém, protože u normálních kotlů se s využitím tepla z kondenzace spalin vůbec nepočítá tj. komínová ztráta je cca 10 % i když ve zkutečnosti je se zahrnutím faktu, že standardní kotel nevyužije kondenzačního tepla cca 19 %. Změřte si spíše přebytek vzduchu, aby nebyl více jak 2 a mějte nízkoteplotní systém a využívejte kotel optimálně - aby nebyl poddimenzován nebo předimenzován - to má na účinnost větší vliv než výrobce.
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* -
Téma:  Plyn
tisk