MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

14.10.08 / dotaz č. 9564
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda k udělení linence k provozu vodní elektrárny je dostačující, že tuto elektrárnu budu mít v pronájmu na dobu určitou (firma - právnická osoba-s.r.o.) = cca na dobu 1 roku (majitel ji má v provozu a i udělenou licenci). Nebo musím být vlastníkem elektrárny? Licence je na elektrárnu nebo na jméno majitele (firmy). Děkuji
Vážená paní ,

Podmínky udělení licence upravuje zákon č. 458/2000 Sb (o podnikání v energetice). Zde se uvádí:

V případě, že žadatel o udělení licence podle odstavce 1 doloží vlastnictví nebo jiné užívací právo k energetickému zařízení, které má sloužit k výkonu licencované činnosti na dobu kratší než 25 let, licence se uděluje nejvýše na tuto dobu.

Není tedy nutné být vlastníkem elektrárny. Na jednu elektrárnu nemohou být dvě licence, proto ERÚ musí současně zrušit licenci dosavadnímu provozovateli (majiteli).
Držitelem licence může být fyzická osoba nebo právnická osoba, licenci není možno převádět mezi jejími držiteli.

Právnická osoba (např. s.r.o.) musí ustanovit tzv. odpovědného zástupce. Žadatel (resp. odpovědný zástupce) musí splnit podmínky pro udělení licence:

    a) dosažení věku 21 let,
     b) úplná způsobilost k právním úkonům,
     c) bezúhonnost,
     d) odborná způsobilost

 Žádá-li o udělení licence právnická osoba, musí podmínky podle odstavce 1 písm. a) až c) splňovat členové statutárního orgánu. Dále je podmínkou pro udělení licence právnické osobě ustanovení odpovědného zástupce. Ten musí rovněž splnit výše uvedené podmínky.

 Odbornou způsobilostí pro udělení licence podle § 4 odst. 1 se rozumí ukončené vysokoškolské vzdělání technického směru a 3 roky praxe v oboru nebo úplné střední odborné vzdělání technického směru s maturitou a 6 roků praxe v oboru. U výroby elektřiny nebo tepelné energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně a samostatného distribučního zařízení elektřiny nebo rozvodného zařízení tepelné energie s instalovaným výkonem do 1 MW včetně postačuje vyučení v oboru a 3 roky praxe v oboru nebo osvědčení o rekvalifikaci k provozování malých energetických zdrojů nebo obdobné osvědčení vydané v jiném státě. U výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů do instalovaného výkonu výrobny 20 kWe není povinnost prokazovat odbornou způsobilost. Odbornou způsobilostí pro udělení licence podle § 4 odst. 2 se rozumí ukončené vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou a 6 roků praxe.

Pokud nemůžete jako fyzická osoba prokázat odbornou způsobilost, musíte ustanovit odpovědného zástupce obdobně jako právnická osoba. Odpovědný zástupce může tuto funkci vykonávat vždy jen pro jednoho držitele licence.

Možná že ve vašem případě bude nejjednodušší stanovit jako odpovědného zástupce dosavadního provozovatele elektrárny, pokud s tím bude souhlasit.

Přejeme hodně úspěchů

Petr Kalčev, Karel Srdečný
EkoWATT
www.ekowatt.cz

"*go150709"
Odpovídá:  Ing. Petr Kalčev* -
Téma:  Legislativa
tisk