MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.10.08 / dotaz č. 9569
Dobrý den,
na jarním HOBBY 2008 jsme konzultovali (s p.Veselým???) možnosti vytápění, zateplení budovy RD a výpočet tepelné ztráty jak celého RD, tak i návrh topení do jednotlivých místností.
Mám dotaz, co vše je k tomu třeba zaslat - mám k dispozici projekt (hlavně kvůli půdorysu), skutečnou hrubou stavbu s výpisem velikostí oken apod.
Moc děkuji
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz a zájem o naše poradenství.

Základní informace o výpočtu energetického průkazu ECČB naleznete na našich stránkách www.eccb.cz ve složce služby – energetický průkaz ECČB. Je tam i vzor formuláře výstupu a rovněž i sepsáno, jaké podklady jsou potřeba. Jelikož se jedná o službu placenou, je cena uvedena v ceníku služeb rovněž na webu. Pro RD ji provádíme za paušální platbu 750 Kč vč. DPH.
Výpočet energetického průkazu ECČB provádíme na základě zapůjčených stavebních výkresů objektu (půdorysy, řezy, pohledy, situace) - měly by souhlasit dle skutečnosti a musí obsahovat kóty a podrobný popis jednotlivých konstrukcí - skladbu a materiály stěn, materiály v ostatních skladbách konstrukcí (střecha, stropy, půdy, podlaha apod.), tloušťku izolací, u oken jejich hodnotu „U“ nebo u stávajících přesný popis a pod. To vše jsou základní věci, které ovlivňují výsledek. Na základě těchto vstupů je proveden výpočet tepelného odporu všech ohraničujících konstrukcí. Výpočet se provádí pro objekt jako celek obálkovou metodou - to znamená, že se vychází z celkové plochy jednotlivých ohraničujících konstrukcí spočtených dle dokumentace - zvlášť se hodnotí plocha stěn, oken, stropů, podlah a pod. Výsledkem je pak celková tepelná ztráta objektu, členěná do ztráty prostupem, větráním, tepelnými mosty apod. pro tyto jednotlivé konstrukce. Dále pak spotřeby tepla na vytápění. Dá se potom poznat, kde má dům slabiny, kde lze něco vylepšit, kam je nutno izolace ještě přidat. Tento výpočet se pak provede ještě jednou, pro alternativu se zateplením nebo na základě našeho doporučení, co by se mělo vylepšit. Je pak možno porovnat účinnost navržených opatření, odhadnout investici a návratnost.
Znamená to, že pro stávající dům (nebo projektový návrh) spočteme současný stav a pak jednu variantu návrhu se zateplením nebo vylepšením. Výsledek pak dle Vašeho rozhodnutí s Vámi probereme na osobní hodinové poradě, která je zdarma a kde již mohou být doporučeny i vhodné typy materiálů.
Telefonicky je možno domluvit zaslání výkresů a smlouvy na výpočet energetického průkazu poštou, nezapomeňte uvést ke složce Váš telefon pro případné dotazy. Po provedení výpočtu si můžete dojednat u nás osobní návštěvu s konzultací k výsledku, nebo Vám výsledek s komentářem opět pošleme poštou. O písemný komentář je dobré v objednávce výslovně požádat, mohu jej pak zpracovat sám. Zde je i zhodnoceno nebo doporučeno, jak vytápět. Jistě nejlepší formou předání výpočtu je osobní konzultace, na kterou s sebou vezmete co nejvíce podkladů, které se týkají vašeho domu po stránce stavby jako takové a vytápění.

Ing. Jiří Veselý, poradce ECČB.

"*go170709"