MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

15.10.08 / dotaz č. 9579
Vážený pane Šubrte,
v dnešních (15. října 2008) novinách Mladá fronta DNES v příloze Bydlení (www.bydleni.idnes.cz) jsem se v článku "Stát přispívá na koupi solárních panelů či kotle na dřevo", od Alice Kupčekové, dočetla, že: ... "Naopak na rozdíl od loňského roku, letos není možné získat státní podporu na instalaci fotovoltaických panelů (elektřina ze slunce) pro domácnosti. O tom, jak to s nimi bude příští rok, se zatím jedná.
1) Znamená to, že státní podporu na instalaci fotovoltaických panelů mohou získat podnikatelé? A v jakém rozsahu? Např. na vybudování fotovoltaické elektrárny?
a dále:
... "V Praze jsou za určitých podmínek dotována tepelná čerpadla, ale i fotovoltaické panely," říká Roman Šubrt ze sdružení Energy Consulting.
2) Znamená to, že je možné v Praze získat podporu (nikoliv státní, ale místní příspěvek od obecních úřadů) na fotovoltaické panely? A v jakém rozsahu? Např. na vybudování fotovoltaické elektrárny? A mohou tuto nestátní podporu získat jak podnikatelé, tak domácnosti?
Děkuji za odpovědi a přeji Vám hezký den.
Vážená paní, na Váš e-mailový dotaz odpovídám prostřednictvím oficiálních stránek.
Zatím jsou v Operačním programu podnikání a inovace (OPPI) programy, které lze použít pro podání žádosti o dotace na stavbu fotovoltaických elektráren. V minulé výzvě však byly všechny fotovoltaické elektrárny vyřazeny, neboť nebylo dostatek zdrojů na financování všech žádostí o dotace. Lze předpokládat, že i v budoucnu budou fotovoltaické elektrárny v oblasti podpory z programů OPPI zařazovány na konec v pomyslném žebříčku podporovaných projektů a proto dotace nebudou dostávat. Má to svoji logiku v tom, že fotovoltaická elektřina je již podporována formou zelených bonusů a tak vlastně jakákoliv další podpora se stává křížovou podporou.
Uvažuje se o tom, že by v budoucnu byla podpora pro fyzické osoby obdobně jako to bylo vloni, kdy byla podpora max. 50 % z investice a maximálně 200 000 Kč/akci.
Pokud vím, tak v Praze a v Plzni jsou podpory fotovoltaických elektráren z dotačních titulů městských úřadů. V Praze to je max. 4 000 Kč na 1 m2 fotovoltaické elektrárny a max. 80 000 Kč na 1 fotovoltaickou elektrárnu. Tento program bude ukončen k 31: říjnu 2008 a předpokládá se jeho obnovení začátkem 2. čtvrtletí roku 2009. Přesné podmínky je nutné konzultovat s městským úřadem.
Zdraví
Roman Šubrt

"*go170709"
Odpovídá:  Ing. Roman Šubrt* - tisk