MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.7.18 / dotaz č. 95790
Dobrý den, uvažujeme o změně zdroje tepla na naší firmě: jedná se o starší, ale zateplený dům s plastovými okny (sklep, přízemí, 2 NP). V současné době máme starší plynový kotel. Je nějaká možnost čerpání dotací na nový kotel, popř. na jiný, úspornější zdroj? Mockrát děkuji.
Dobrý den,
v současné době běží dotační výzva OPPIK, program Úspory energie IV. Konec příjmu žádostí je stanoven na 29.4. 2019. Vámi preferované energetické úsporné opatření (výměna zdroje tepla – zvýšení účinnosti výroby tepla) však neposkytuje dostatečně vysoký potenciál úspor energie, tak aby byly splněny všechny požadavky výzvy. Doporučil bych vám zvážit realizaci dalších úsporných opatření. V uvedeném programu jsou podporována následující energ. úsporná opatření (vybírám taková, která by pro vás byla vhodná):
• modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod - LED)
• realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla),
Poznámka: je nutné posoudit kvalitu a rozsah stávajícího zateplení budovy
• instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)

Jedno z kritérií určující celkové náklady na realizaci úsporných opatření, je tzv. minimální výše dotace. Ta činí 300 tis Kč. Pro malý podnik, kterému je poskytována dotace ve výši 50% způsobilých výdajů, se minimální hodnota investice pohybuje kolem 600 tis Kč.
Více podrobností naleznete na oficiálních stránkách tohoto programu https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2018/uspory-energie---iv--vyzva--238655/
Doporučil bych vám osobní návštěvu v EKIS poradenském středisku, kde můžeme probrat všechny náležitosti žádosti o dotaci v tomto programu.
Odpovídá:  Ing. Jiří Merhout - EKIS Most tisk