MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

23.7.18 / dotaz č. 96188
Dobry den, obracim se na Vas s dotazem, ktery se tyka prodeje tepla a TUV najemnikum. Jsem majitelem bytoveho domu. V bytovem dome jsem nechal na svoje naklady zrekonstruovat plynovou kotelnu, kterou si budu od noveho roku provozovat sam. Nejsem podnikatel, pouze fyzicka osoba (nepodnikajici). Nejsem platcem DPH.

Jakou muzu stanovit konecnou cenu pro najemniky za vyrobenou jednotku energie?

Jak mam vykazovat a danit rozdil mezi naklady na provoz kotelny a konecnou prodejni cenou pro najemniky?

Jak je to s DPH, pri nakupu plynu (21% vs. prodeji tepla (15%) najemnikum?

Je potreba cenu za teplo a TUV predem oznamovat najemnikum, nebo staci jen jednou rocne provest zuctovani tepla a TUV v ramci zuctovani sluzeb?

Predem dekuji za Vas cas a odpoved
Vážený pane,
pro provoz vlastní kotelny ve vlastním domě není vyžadována licence pro podnikání v energetice, viz §3 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb.:
"Licence se nevyžaduje na výrobu tepelné energie určené pro jeden objekt jednoho zákazníka"

Je to i v souladu se stanoviskem ERÚ a SEI:
https://www.eru.cz/documents/10540/463112/Stanovisko+ER%C3%9A%20a+SEI+k+energetick%C3%A9mu+z%C3%A1konu+-+vyd%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD%20licenc%C3%AD.pdf/5cc31bc1-3366-4420-b830-8cfd07d89ae7

Podle tohoto stanoviska však musíte dodržet §76 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb.: "Dodávat tepelnou energii jiné fyzické nebo právnické osobě lze pouze na základě smlouvy o dodávce tepelné energie nebo jako plnění poskytované v rámci smlouvy jiné. Dodavatel tepelné energie je povinen vyúčtovat dodávku tepelné energie v souladu s prováděcím právním předpisem."

Dodávat teplo nájemníkům tedy můžete buď na základě nájemní smlouvy, nebo samostatné smlouvy o dodávce tepla. Rozúčtování nákladů pak musí proběhnout dle vyhl. č. 269/2015 Sb.Co můžete do ceny tepla zahrnout? Důležité je, že nemůžete vytvářet zisk, protože to by mohlo být hodnoceno jako neoprávněné podnikání.

Jednodušší cestou je přeúčtovat odběratelům tepla pouze náklady na spotřebovaný plyn, elektřinu a vodu. Nebudete vytvářet žádný zisk, pouze přeúčtujete náklady. Ostatní náklady spojené s vybudováním kotelny a jejím provozem pak zahrnete do nájmu. V nájemní smlouvě pak smluvně stanovíte, že náklady na teplo budou přeúčtovány dle cen dodavatelů v daném roce – není nutno oznamovat předem cenu tepla.

Složitější cestou je postupovat podle zákona o cenách, viz §2 odst. 7 zák. 526/1990 Sb. a do nákladů zahrnout:
- proměnné ekonomicky oprávněné náklady - tvořené převážně náklady na paliva, elektřina technologická voda a ostatní proměnné ekonomicky oprávněné náklady (např. poplatky za znečištění ovzduší či potřebný nákup emisních povolenek). Jejich výše v ceně tepelné energie je přímo závislá na množství tepelné energie.
- stálé ekonomicky oprávněné náklady - zahrnující u provozovaného majetku pro výrobu nebo rozvod tepelné energie zejména náklady na opravy, odpisy, nájemné, režijní náklady, mzdy a zákonné pojištění. Jejich výše v ceně tepelné energie není přímo závislá na množství tepelné energie.

V tom případě byste měl odběratelům oznamovat předem předpokládanou cenu tepla pro dané období (např. na kalendářní rok) a na konci pak stanovíte skutečnou cenu tepla dle skutečných nákladů.

Problematikou DPH se energetická poradna nezabývá, obraťte se na daňového specialistu.

Přejeme bezproblémový provoz!
J. Poncarová, K. Srdečný
Odpovídá:  Mgr. Jana Poncarová* - tisk