MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

16.10.08 / dotaz č. 9631
Přeji hezký den,

chtěl bych učinit několik dotazů za bytový dům (Amurská 822/7, P10 Vršovice), který je stavebně součástí řadového bytového domu o 4 vchodech, náš dům je krajní. Jinak dům je vytápěn CZT, plyn se používá pro vaření a v podkrovních bytech na vytápění (vlastní kotle). Dům je postaven v 50-tých letech.
V prvním kole bychom chtěli prověřit možnosti, jaké a zda pro nás existují v úsporách energií, s tím, že v tomto prvním kole nechceme vynakládat žádné finanční prostředky, ale získat informace pro další diskusi v našem společenství vlastníků bytových jednotek. Z tohoto důvodu preferuji písemnou odpověď.

Konkrétní dotazy:
a) Je bytový dům o 25 bytech vhodným subjektem pro projekt na úspory energií?
b) Pokud ano, jakých by se mohlo dosáhnout úspor, v jakých oblastech a s jakou návratností?
c) Je možné získat prostředky ze státního rozpočtu, případně obecního rozpočtu, či z EU fondů na projekty v úsporách energií pro takovýto subjekt? Jaké a jsou momentálně vypsané nějaké dotační programy? Případně, kdy se dá očekávat vypsání nějakých vhodných dotačních programů?
d) Je možné schválené a uskutečněné projekty hradit z rozdílu mezi stávajícími náklady a novými nižšími náklady? Jaká délka splatnosti je obvyklá?
e) Případné zpracování projektu by se hradilo rovnou nebo až jako součást úsporných opatření? Případně zpracování takového projektu je finančně jak náročné?
f) Doporučovali byste zpracování energetického auditu? Jaké přínosy bychom z toho mohli očekávat? Je to nějakým způsobem dotováno ze státních či obecních prostředků? Plánuje se legislativně, že Energetický audit bude ze zákona nutný i pro náš dům? V tom případě, v jakém časovém horizontu?


Dotazů by jistě bylo ještě hodně, ale pro současné potřeby bychom byli vděční za zodpovězení výše uvedených dotazů.

Děkuji předem za odpověď a jsem s pozdravem
Vážený pane,
rozsah vašich dotazů značně přesahuje možnosti bezplatného poradenství. Odpovědi níže jsou proto jen velmi stručné. Nad většinou otázek by bylo lépe diskutovat podrobněji osobně, doporučujeme vám proto raději osobní návštěvu některého poradenského střediska - seznam zde: https://www.mpo-efekt.cz/cz
Přejeme hezký den
Jan Truxa, Karel Srdečný


a) Je bytový dům o 25 bytech vhodným subjektem pro projekt na úspory energií?

Nejpíše ano, běžně lze u bytových domů snížit náklady na energie o třetinu až polovinu, pro konkrétní dům je třeba znát podrobnosti.

b) Pokud ano, jakých by se mohlo dosáhnout úspor, v jakých oblastech a s jakou návratností?

Pro odpovědi na tyto otázky je vhodné zpracovat energetický audit, který navrhne jednotlivé možnosti (např. zateplit, vyměnit okna, dát výpověď topiči, který chodí do práce opilý atd...) a určí jejich ekonomickou efektivitu (např. jednoho výměna okna stojí 20 tis. Kč, ročně ušetří energii za 125 Kč, návratnost 160 roků) a vybere opatření, která jsou efektivní a současně respektují požadavky investora (např. celkové náklady na rekonstrukci nesmí překročit 0,5 mil. Kč). Bez výpočtů nelze říci, jaká opatření se vyplatí právě ve vašem domě.


c) Je možné získat prostředky ze státního rozpočtu, případně obecního rozpočtu, či z EU fondů na projekty v úsporách energií pro takovýto subjekt? Jaké a jsou momentálně vypsané nějaké dotační programy? Případně, kdy se dá očekávat vypsání nějakých vhodných dotačních programů?

Podpora se liší podle typu opatření, někde lze třeba žádat jen na zateplení a jinde jen na výměnu kotle. Záleží i na typu žadatele, některé dotace jsou jen pro fyzické osoby a jiné pro právnické osoba a jiné jen pro obce atd. Dotace nejsou nárokové a při splnění všech předepsaných podmínek a doložení všech dokumentů nemusíte dostat ani korunu.

Vypsání jednotlivých dotačních programů pro rok 2009 se čeká vesměs na začátku roku. Je nutné sledovat jednotlivé zdroje, zejména:
http://magistrat.praha-mesto.cz/Dotace-a-granty/Zivotni-prostredi-a-energetika
http://www.cmzrb.cz/app/rozcestnik/podpora-bydleni/program_Panel/
http://www.sfrb.cz/
http://www.sfzp.cz/
https://www.mpo-efekt.cz/


d) Je možné schválené a uskutečněné projekty hradit z rozdílu mezi stávajícími náklady a novými nižšími náklady? Jaká délka splatnosti je obvyklá?

Pokud dodavatel např. zateplení přistoupí na to, že mu budete dodané zateplení splácet třeba 20 roků, tak to možné je. Obvyklejší je vzít si úvěr a ten splácet třeba z úspor. Je však dobré si spočíst, zda tyto úspory bude dost velká, aby pokryla splátky i úrok. Tuto kalkulaci běžně obsahuje energetický audit.

e) Případné zpracování projektu by se hradilo rovnou nebo až jako součást úsporných opatření? Případně zpracování takového projektu je finančně jak náročné?

To záleží na dohodě se zpracovatelem projektu, zkuste si vypsat výběrové řízení. Pokud projekt bude zpracovávat někdo nezávislý na dodavateli stavby, asi bude chtít za svoji práci zaplatit dříve, než dům zateplíte. Cena projektu je několik % celé stavby.

f) Doporučovali byste zpracování energetického auditu? Jaké přínosy bychom z toho mohli očekávat? Je to nějakým způsobem dotováno ze státních či obecních prostředků? Plánuje se legislativně, že Energetický audit bude ze zákona nutný i pro náš dům? V tom případě, v jakém časovém horizontu?

Audit lze doporučit, zaručí vám,že neutratíte peníze za něco, co se bude vracet 100 let, viz výše. Dotace na audity byly, už nejsou a asi nebudou, sledujete zdroje penz uvedené výše, třeba se něco objeví. Povinnost en. auditu stanovuje zákon .č 406/2006. Pokud někdo měl povinnost sudit zpracovat, měl ji splnit do 1. 1. 2005, pokud to nestihnul, hrozí mu pokuta až 100 tis. Kč.


"*go170709"