MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.7.18 / dotaz č. 96321
Dobrý den,

měla bych zájem o předběžné posouzení pro dotaci NZÚ. Budeme rekonstruovat RD ze 70. let, vše je původní. V rámci rekonstrukce se bude dělat nová střecha (obytné podkroví), nová okna a dveře, nové rozvody, zateplení, změna vytápění (z tuhých paliv na tepelné čerpadlo - již máme schválenou kotlíkovou dotaci). Rádi bychom znali odhad, na jakou částku dotace se můžeme dostat, a zda materiály uvedené v projektové dokumentaci jsou vhodně navržené, nebo by se vyplatilo je změnit a dosáhnout třeba na vyšší úsporu. Mohu poskytnout celou projektovou dokumentaci elektronicky.

Děkuji a přeji krásný den.
Dobrý den,
na obecné části Vašeho dotazu lze odpovědět zde. Podmínkou pro získání dotace pro oblast A (dotace na zateplení obálky budovy) je minimální procentní snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění oproti stavu před realizací opatření 20% (pro minimální dotaci A.0). Vámi zamýšlená rekonstrukce obálky budovy je komplexní, těchto 20% nebude problém dosáhnout. Současně je potřeba zajistit splnění určité hodnoty součinitele prostupu tepla měněného stavebního prvku obálky budovy. Je to na úrovni 0,9*doporučená hodnoty součinitele prostupu tepla dle normy. Hodnota je splnitelná, je ale potřeba počítat s tím, že vyžaduje poměrně velkou tloušťku tepelné izolace v zateplení a také kvalitní okna. U Vašeho záměru je reálné, že dosáhnete do vyšší kategorie dotace A.1 (40% úspora) nebo dokonce A.2 (50% úspora). Kategorie A.3 je spíše nereálná. Zde by bylo nutné realizovat nucené větrání s rekuperací. Když se dostanete do kategorie A.0 nebo A.1 (prakticky jisté), můžete počítat s dotací 500 Kč za každý metr čtvereční zateplované stěny nebo střechy a 2100 Kč za každý m2 měněného okna. Pokud se dostanete do kategorie A.2. (musel by prokázat výpočet), tak je dotace 600 Kč / 2750 Kč na m2.

U výměny zdroje píšete, že máte schválenu kotlíkovou dotaci. Zde je potřeba upozornit, že z programu Nová zelená úsporám nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, tedy kolíková dotace. S dotací na výměnu zdroje v programu NZU již nelze počítat.

Ty konkrétní části vyžadují studium projektové dokumentace. K tomu je vhodnější bezplatná osobní schůzka na některém z našich středisek EKIS DEKPROJEKT (např. Tiskařská 10/257, Praha, ideálně po předchozí domluvě - možno domluvit přes mail tomas.kupsa@dek-cz.com). Alternativně můžete rovnou vyplnit poptávku po zpracování dokumentace k žádosti o dotaci - https://zakazky.atelier-dek.cz/poptavka/. Necháte na sebe kontakt, můžete připojit projektovou dokumentaci a také popsat, že potřebujete výpočet a také úvahu, co by bylo potřeba ještě zlepšit, abyste se dostala na vyšší dotaci a zda se to vyplatí. Některý z mých kolegů Vám dá cenovou nabídku.

S pozdravem a přáním příjemného léta
Tomáš Kupsa
Odpovídá:  Ing. Tomáš Kupsa - EKIS Praha DEK tisk