MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

30.7.18 / dotaz č. 96552
Dobrý den, prosím o radu. Vlastním vytápěnou garáž, v bytovém domě. Garáž má podlahovou plochu 20 m2 a projektovanou teplotu 5°c. Jaká je prosím započitatelná podlahová plocha garáže, pro účely vyúčtování spotřeby topení. Prosím o způsob výpočtu a konkrétní část vyhlášky 269/2015 podle, které se to vypočítává. Děkuji předem za ochotu poradit.
Děkuji Vám za Váš dotaz a za zájem o naše poradenství. K Vašemu dotazu sděluji:
Podle vyhlášky o rozúčtování nákladů č. 269/2015 Sb. se náklady na vytápění dělí na složku základní (30 – 50 % celkových nákladů) a složku spotřební. Základní složka se rozděluje na jednotlivé vytápěné prostory podle započitatelné podlahové plochy.
Protože se jedná o vytápěnou garáž, stanoví se započitatelná podlahová plocha podle přílohy č. 1 část A k uvedené vyhlášce. Pro garážování (bez montážních prací) je možno použít koeficient podle odst. a) k = 1.
Dále je nutno použít koeficient s podle odst. b) zohledňující nižší výpočtovou vnitřní teplotu 5 °C. Pro průměrnou venkovní teplotu tes = 3,8 °C (ČSN 38 3350) je tento koeficient
s = 0,074 a započitatelná podlahová plocha garáže p = 20 x 0,074 = 1,48 m2.
Při rozdílné výšce stropu garáže oproti ostatním místnostem bylo by možno použít podle § 2 odst. e) další součinitel zohledňující tuto skutečnost.

Výpočet spotřební složky nákladů na vytápění se provede podle vzorce v příloze 2 vyhlášky.

Sni = X • Sc • Pni / [Pc + (X - 1) • Pn], [Kč]
kde je
Pc - celková plocha v zúčtovací jednotce [m2]
Pni - plocha konkrétního bytu nebo nebytového prostoru, u něhož není znám údaj z měření, [m2]
Pn - součet Pni
Sc - celková spotřební složka nákladů za zúčtovací jednotku [Kč]
Sni - spotřební složka nákladů připadající na konkrétní byt nebo nebytový prostor, u něhož není znám údaj z měření, [Kč]
X - násobek zvýšení (podle § 3 odst. 5 hodnota 3, podle § 4 odst. 4 hodnota 3)
Hodnoty potřebné k provedení výpočtu jsou obsaženy ve vyúčtování nákladů domu.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Winkler
energetický poradce ECČB