MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

30.7.18 / dotaz č. 96573
Dobrý den, na SVJ jsem obdržel informaci, že náš BD má zpracovaný PENB. Jelikož chci byt pronajímat, zažádal jsem SVJ o předání průkazu, ale bylo mi řečeno, že to není možné takto předávat.
PENB ale musím předat novému nájemci ne?
Dá se někde zjistit, jestli byl PENB zpracován? Mám dojem, že SVJ postupuje mimo zákon.
Dobrý den,

děkujeme Vám za dotaz.

Pokud má Váš objekt (respektive část - BJ), potažmo SVJ zpracovaný PENB dle Zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, je SVJ povinno Vám ho předat – nestanoví se jestli kopii za úplatu či jinak.

Viz paragraf 7 odstavec 7) Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz podle odstavce 1 nebo 2, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost podle odstavce 3 písm. c).

Tedy SVJ má PENB hotový a ten je nadřazený vyúčtování.

Vy máte další povinnosti (o kterých se správně zmiňujete) v rámci budoucího nájemce:
Paragraf 7 odstavec (3) Vlastník jednotky je povinen:
a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,
2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,

b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

SVJ Vám tedy musí poskytnout možnost alespoň si udělat ověřenou kopii PENB, nebo zažádat zhotovitele (energetického specialistu) PENB o další výtisky s ručním podpisem.
Nutno upozornit, že PENB se skládá z textové a grafické části a u kopie by měla být každá strana notářsky ověřena (stran je cca 20).

Každé PENB se registruje do aplikace MPO na jejich webu, ale není k tomuto seznamu veřejný přístup. Pokud jste PENB neviděl, nebo nevíte, kdo by ho mohl vypracovat, je skoro nemožné to zjistit.

Každopádně i SVJ má v zákoně sankce za neplnění svých povinností. Sankce za této přestupek může být do 50 000,- Kč. Do této kategorie ovšem při nesplnění povinností spadáte i Vy.

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Radim Smolka* - tisk