MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

4.8.18 / dotaz č. 96772
Dobrý den, chci se zeptat na FVE s výkonem 5 kWp s připojením do sítě lO/2010 na Zelený bonus s umístěním na střeše. V roce 2017/4 jsem přišel o zaměstnání a zahájil PN a nyní jsem na ÚP a chystám se na rekvalifikaci.Odkdy se na výrobu el.proudu u FVE s 5kW nemusí dokládat koncese, protože sociálka a zdrav.pojištovna to pořád berou jako podnikání a chtějí platit zálohy? Je to nějak řešitelné? Chtěl jsem FVE převést na dospělého potomka, ale pak by se prý změnila sazba u odkupu el. a ekonomika investice je vniveč...Děkuji
Novelizovaný energetický zákon zavádí od 1.1.2016 jednu důležitou výjimku. Provozovatelé výroben elektřiny do výkonu 10 kWp nemusí žádat na provoz svého zařízení o licenci od Energetického regulačního úřadu (Zákon č. 458/2000 Sb., §3 odst. 3). Vlastnictví solární elektrárny na střeše rodinného domu není podle novely zákona podnikáním, pokud je vyrobená elektřina primárně určená pro vlastní spotřebu jejího vlastníka a pokud výkon FVE nepřesahuje 10 kWp. Fotovoltaickou elektrárnu můžete provozovat pouze na základě smlouvy o připojení, která se uzavírá s místní distribuční společností.
U fotovoltaických elektráren do 10 kWp bylo navíc zrušeno ochranné pásmo. Majitelé rodinných domů s fotovoltaikou tedy již neomezují práva svých sousedů.
Tato výjimka se nevztahuje na případy, pokud v daném odběrném místě již je provozována fotovoltaická elektrárna, na kterou byla v minulosti vydána licence ERÚ !! Toto je zřejmě Váš případ.

Je tady ještě jedna novinka v zákoně o dani z příjmu fyzických osob.
V březnu 2016 byla uzákoněna nepatrná, ale o to důležitější novela zákona o dani z příjmu fyzických osob. Podle této novely jsou příjmy z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná ERÚ (do 10 kWp) zařazeny do § 10, což jsou tzv. ostatní příjmy. Ostatní příjmy neplynou z podnikání a mají nahodilou nebo příležitostnou povahu.
Tyto příjmy jsou do výše 30.000 Kč osvobozeny od daně z příjmu. Změna byla uzákoněna až 3.3.2016, ale vztahuje se na všechny příjmy od 1.1.2016. Fotovoltaických elektráren a jejich osvobození se týkají §10 odst. 1 písmeno a) a §10 odstavec 3 písmeno a).
Díky této novele tedy můžete legálně prodávat přebytky elektřiny z fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě, aniž by to bylo považováno za příjmy z podnikání. Příjmy plynoucí z prodeje elektřiny nemusíte danit. Kvůli tzv. ostatním příjmům nemusíte ani podávat daňové přiznání, pokud jejich úhrn za rok nepřesáhne částku 30 tisíc korun.
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Juráček - EKIS Boskovice tisk