MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.8.18 / dotaz č. 96954
Dobrý den, měla bych na Vás dotaz. Bydlím v panelovém domě, kde nejsem majitelem bytu( vlastníkem je město).Panelák má 23 bytů, kde každý rok řešíme únik vody a rozúčtovávání rozdílu mezi patním vodoměrem a orientačními bytovými.Letos nám byl rozúčtován rozdíl mezi patním a bytovým 376m3 a tento rozdíl po nás rozúčtovává město na osoby žijících v bytech. Kubík vody mám na faktuře od města za 127 korun o mé spotřebě 67 m3-2osoby. Byla jsem se zeptat na metodu výpočtu, přímo u starosty a samozřejmě i na kalibraci patního měřidla a bytových měřidel. Kde mi bylo řečeno, že SČVK prodává vodu městu a oni pak nám... tudíž si mohou stanovit cenu a měřidlo je od roku 2017 SČVK kontrolované a vyhovuje(neměl by to kontrolovat spíše ČMI)? Nezávislý institut?
A bytové měřidla, prý jsou s chybou , orientační a neocejchované, máme je od roku 2014 (digitální) s možností odečtu na dálku..čili nikdo už nejde do bytu a nepodívá se, jak bytový vodoměr vypadá :-).
Podotýkám, že v paneláku není nic (prádelna...), kde by mohlo dojít k úniku a vodu odebíráme pouze studenou.
Přijde mi celá tato situace zvláštní i postup města ... rozpočítání rozdílu... dle mého je rozdíl mezi patním a bytovým vodoměrem 23,7% a to mi přijde opravdu hodně. A další věc .. nikdy vlastně nevím, za kolik mám vodu, protože to se dozvím vždy až rok zpětně dle rozdílu na orientačním měřidle... nevím, zda-li píši srozumitelně.
Nechala jsem si i vystavit kopii velké faktury od SČVK, abych si udělala přehled a stále se nemohu dopočítat, metoda vypočtu mi přijde zvláštní a snad i cenu o kolik může (město) navýšit cenu vody ,je nějak hlídatelná máme totiž nejdražšší vodu v celé ČR 127m3 a je jedno kolik, kdo má spotřebu ...
Dobrý den,
nejprve bych se zabýval problematikou používání vodoměrů pro rozúčtování nákladů na spotřebu SV a jejich ověřování. Píšete, že vodoměry byly instalovány v roce 2014, jsou tedy poměrně nové. Všechna měřená místa by měla být osazena stejným typem vodoměru. Ve vyhlášce č.345/2002 Sb. je uvedeno - vodoměry na studenou a teplou vodu, používané pouze k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům se ověřují 1 x za 5 roků. Tedy v roce 2019 by měl vlastník budovy zajistit jejich ověření.
Výhodou vodoměrů s dálkovým odečtem je, že je možné provádět odečty v libovolně zvoleném termínu (nemusí to být jen 1x ročně) a není nutné „žádat“ o souhlas nájemce prostor se vstupem do bytu.
Vodoměry, o kterých je řeč, jsou používány pro poměrové rozúčtování nákladů na studenou vodu. Měří se sice spotřeba na jednotlivých vodoměrech, ale určující je %podíl spotřeby studené vody na konkrétním vodoměru.
Ve své praxi jsem se nesetkal s tím, že by vlastník budovy prodával studenou vodu nájemcům. Vždy to bylo tak, že pouze přefakturovával náklady na dodávku studené vody od „vodárny“ pomocí %poměrů jednotlivým nájemcům (na jednotlivé podružné vodoměry). Pokud má vlastník domu s dodávkou vody do odběrných míst jednotlivých nájemců spojené nějaké další náklady (rekonstrukce, havárie….), promítne je do plateb formou nájemného.
Pro postup města při stanovení ceny studené vody bych doporučil nechat si zaslat písemné vyjádření města, u kterého lze předpokládat pečlivou formulaci vysvětlení této problematiky.
Odpovídá:  Ing. Jiří Merhout - EKIS Most Středisko pro úspory energie tisk