MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.8.18 / dotaz č. 97268
Dobrý den,
Náš bytový dům zamýšlí přechod na samostatnou přípravu teplé vody pomocí tepelného čerpadla v kombinaci s akumulačním zásobníkem. Rádi bychom se dotázali, s jakou distribuční sazbou elektrické energie na tento způsob ohřevu teplé vody musíme počítat? Je nutné zdůraznit, že tepelné čerpadlo bude využito pouze pro přípravu teplé vody, nikoli k vytápění objektu. A pokud by případně bylo zapotřebí zvolit dvoutarifní odběr, který je hodinově omezený, znamená to, že tepelné čerpadlo bude pracovat jen v tarifem v omezenou dobu, nebo v této době bude TČ pracovat v nízkém tarifu a po zbytek ve vysokém tarifu? Děkuji.
Dobrý den,
děkujeme za Váš dotaz.
Pro tepelná čerpadla jen pro přípravu teplé vody je stanovena sazba D 25d, ale za těchto podmínek :
Podmínky uplatnění sazby D 25d
1. Časové vymezení doby platnosti NT je provedeno distributorem v celkové délce minimálně
8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti NT operativně měnit.
2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny
a ani nemusí být v souvislé délce.
3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti NT rozděleno během dne do více časových úseků,
nejvíce však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.
Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti NT do dvou úseků,
z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.
4. V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič pro vytápění
objektu nebo elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody.
5. Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách
platnosti VT
( informace převzatá od distributora ČEZ )

Přeji hezký den
Ing. Miroslav Nezdara
Odpovídá:  Ing. Miroslav Nezdara - EKIS Cheb tisk