MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.8.18 / dotaz č. 97350
Dobrý den, je při posuzování žádosti k aktivitě "1A-Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení" brán ohled i na barvu (teplotu chromatičnosti) světla nových svítidel nebo se dle pokynu jedná pouze o doporučení a barva světla nebude mít na posuzování dotace vliv? Děkuji
Pro dotaci musí být vypracovaná projektová dokumentace, která obsahuje mimo jiné světelně technické parametry svítidel. Návrh na nové osvětlení musí odpovídat stávajícím platným předpisům ČR a platným ČSN (viz. příloha č.29 předkládaná společně s žádostí o dotaci, která se odkazuje na ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Výběr tříd osvětlení) a být v souladu s přijatelností žádosti.
Kritéria hodnocení žádosti jsou uvedené ve výzvě č. 2/2018 a jsou to:
1. podíl uspořené energie na spotřebě celého VO (v %)
2. podíl způsobilých výdajů na úsporu (v Kč/MWh za rok)
3. reálná doba návratnosti (v letech)
4. způsobilé výdaje v poměru na 1 světelný bod (v Kč)
Z uvedeného plyne, barva (teplota chromatičnosti) nových svítidel nebude mít na posouzení dotace vliv.
Odpovídá:  Ing. Jiří Merhout - EKIS Most tisk