MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ NEJMÉNĚ DO KONCE OMEZUJÍCÍCH OPATŘENÍ.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

28.8.18 / dotaz č. 97644
Dobrý den, bydlíme v bytě ve starší budově, kde je ve vchodě několik bytů. Ve smlouvě máme uvedeno, že "za plnění spojené s užíváním bytu platí nájemce pronajímateli zálohy dle evidenčního listu, který je součástí této smlouvy. Evidenční list uvádí seznam plnění poskytovaných pronajímatelem spolu s nájmem bytu a výši zálohových plateb za tato plnění. Vyúčtování plnění spojených s užíváním bytu budou vyúčtovány pronajímatelem jednou ročně dle ceny za skutečnou spotřebu, která bude rozpočítána dle počtu osob v domě". V EL je pak mj. položka "společná elektřina" s částkou 150 Kč měsíčně. Ve vchodě nyní probíhá instalace nových zvonků, vchodových dveří na čip, výměna elektrických rozvodů a měřičů, které jsou z jednotlivých mezipater přemístěny do přízemí vchodu. Rekonstrukce trvají 6 týdnů a dle využití techniky a neustálého svícení ve vchodě se jedná o energeticky náročnou činnost. Za kým by v takovém případě měly jít náklady rekonstrukce? Mám za to, že by se tyto práce neměly promítnout do výše záloh za společnou elektřinu a měl by je plně hradit majitel domu. Děkuji.
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz.

Náklady na elektrickou energii spotřebovanou na práce prováděné při popisované rekonstrukci v domě jsou rovněž náklady na rekonstrukci. Tyto náklady hradí majitel objektu. Pro přibližné určení výše nákladů na elektřinu spotřebovanou při rekonstrukci by bylo možno vycházet z rozdílu nákladů po dobu rekonstrukce a průměrných nákladů za shodné časové období před rekonstrukcí, nejlépe za několik let.

Ing. J. Winkler
Energetický poradce ECČB