MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

5.9.18 / dotaz č. 98039
Dobrý den, zvažujeme přechod od plynových spotřebičů (sporáků) v bytech 24 bytového domu na sporáky elektrické. Rád bych si nechal spočítat výhodnost (nebo nevýhodnost) tohoto záměru. Jaké úpravy el. rozvodů by se musely udělat (výměna hlavních jističů, třífázový rozvod do bytů, revize stávajících rozvodů, kapacita el. příkonu do domu apod.)?
Pro přechod od plynových k elektrickým sporákům je potřeba posoudit způsob zapojení na jištěné okruhy a celkovou hodnotu jističe pro byt. Domácí celoelektrické sporáky mají příkon zpravidla cca 8 až 12 kW v závislosti na funkcích sporáku (gril, horkovzdušná trouba, apod.). Při 24 bytech proto může jít o zvýšení příkonu domu až o 264 kW a na toto zvýšení nemusí být elektrorozvody postavené a dimenzované, zvláště pokud jsou aplikované hliníkové kabely. Maximální hodnota příkonu se může snížit započtením soudobosti dle ČSN 33 2130 ed.2. K tomu je ale potřeba znát vybavenost bytů (myčky, pračky, sušičky, solária, apod.). Elektrické sporáky jsou jednofázové, proto třífázový přívod do bytů z důvodu instalace sporáku není nutný. Při změně elektroinstalace bude vždy nutná nová elektrorevize. Dotazujete se na výhodnost tohoto záměru. K posouzení je potřeba ale znát konkrétní ceny, za které nakupujete elektřinu a zemní plyn, tj. poskytnout poslední vyúčtovací faktury (např. ze vzorového bytu). Rovněž je potřeba konkretizovat typ sporáku, kdy se stanoví konkrétní potřebný příkon. Výpočet výhodnosti není zdlouhavý a složitý a naše středisko EKIS vám jej může provést. K provedení výpočtů ale potřebujeme výše uvedené podklady tj. poslední vyúčtovací faktury, poslední elektrorevizi, zvolený typ sporáků, vybavenost bytů. Tyto podklady je nejlepší donést do střediska EKIS SEAP Rokycany a následně dohodneme termín výpočtů.
Odpovídá:  Ing.,CSc. Vlastimi Brada - EKIS Rokycany
Téma:  Elektřina
tisk