MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.9.18 / dotaz č. 98236
Dobrý den, mám dotaz, zda má při uplatnění 80% z nákladu na teplo význam na výši výpočtu poloha bytů? V našem případě se jedná o byty uprostřed paneláků,které jsou vyhříváné zečtyřech stran,nebo přízemní a sklepní byty, jež jsou ochlazované boční a spodní stěnou /podlahou/. Děkuji!
Dobrý den a děkuji za Váš dotaz a za zájem o naše poradenství.

Způsob vyúčtování nákladů na vytápění bytu stanovuje vyhláška č. 269/2015 Sb. Vyúčtování se skládá ze dvou složek:
- složky základní, která se stanovuje podle započitatelné plochy jednotlivých bytů
Započitatelná podlahová plocha místností, ve kterých je umístěno topné těleso se stanovuje z podlahové plochy s přihlédnutím ke stavebnímu provedení (rozdílné výšky místností, zkosené stěny).
Započitatelná podlahová plocha místností ve kterých není umístěno topné těleso a které sousedí s vytápěnými místnostmi se stanovuje z podlahové plochy, vynásobené koeficienty podle přílohy č.1. vyhlášky.
- složky spotřební, která se stanovuje podle náměrů zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění (poměrových měřičů). Dílky potřebné pro rozúčtování se zjistí tak, že údaj každého poměrového měřiče se násobí koeficienty stanovenými podle:
- výkonu topného tělesa. Výkon je stanoven výrobcem.
- orientace místnosti ke světovým stranám. Tyto místnosti mají vlivem umístění větší spotřebu tepla, což nemá uživatel bytu možnost ovlivnit.
.- umístění místnosti v domě. Tyto místnosti mají vlivem umístění menší spotřebu tepla, protože jsou částečně vytápěny sousedními místnostmi. Pokud se jedná o sklepní nebo přízemní byty, tyto mají spotřebu tepla vyšší při shodné tepelné pohodě s ostatními byty.
Umístění místnosti v domě má tedy vliv na výši úhrady za vytápění.
Jednotlivé koeficienty pro výpočet spotřební složky většinou stanovuje firma, která prováděla montáž poměrových měřičů a která zpracovává rozúčtování celkových nákladů na jednotlivé byty.
Způsob výpočtu uvádí i Metodický pokyn k zákonu č. 67/2015 o službách, který pro výpočet spotřební složky a použití korekcí uvádí:
Spotřební složka – rozdělována mezi příjemce služeb úměrně výši náměrů měřidel, vychází tedy z míry naměřené nebo indikované spotřeby tepla. Spotřební složka je rozdělována s použitím korekcí a výpočtových metod zohledňujících rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepla danou jejich polohou. Korekce a výpočtové metody se tedy uplatní u stanovených měřidel (kalorimetrů) nebo u zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění (indikátorů).
Obecně platí, že byty v domě s porovnatelnými započitatelnými plochami a porovnatelnou intenzitou vytápění by měly mít porovnatelnou výši nákladů.

Ing. Jaroslav Winkler
Energetický poradce ECČB