MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

25.9.18 / dotaz č. 99032
Dobrý den,provádíme rekonstrukci domu z roku cca 1920 na původních základech...dům jsme zbořili a stavíme vlastně nový na těch původních základech (dříve zde byl kotel na tuhá paliva atd.). Momentálně rekonstruujeme svépomoci již 3 rokem a chtěla jsem se optat, zda-li je možnost získat nějakou dotaci na něco,co ještě nemáme...máme již okna, střechu, tepelné čerpadlo...
Dobrý den,
uznatelnost Vaší "rekonstrukce" dotačním programem se odvíjí od způsobu vedení této úpravy stavebním úřadem. Možnosti jsou následující:
A) Rekonstrukce
V případě, že nový objekt prakticky kopíruje původní stav, a stavební úřad tuto změnu posuzuje jako "rekonstrukci", bude možné žádat o dotaci z podoblasti podpory A, kde se výše podpory odvíjí od rozsahu realizovaných úprav. V tomto případě se na prováděné úpravy vztahují požadavky vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, v platném znění, jako na změnu dokončené budovy.

B) Novostavba
V případě, že objekt zásadně mění svůj tvar a vzhled, nebo příp. se nově plánuje využití pro trvalé bydlení (v původním stavu např. rekreačně užívaná chata), tak jsou z pohledu výše zmíněné vyhlášky na budovu vztaženy požadavky jako na novostavbu. V tomto případě je možné čerpat finanční podporu z podoblasti B, která je určena pro výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, s fixně stanovenou výší podpory, která se odvíjí od dosažených parametrů domu.

Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů v dotačním programu NZÚ je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti, čili zcela jistě by nebylo možné do uznatelných nákladů zahrnout některé Vámi již dříve provedené úpravy. To by však nemusel být problém, max. by mohlo dojít ke snížení finální vyplacené částky. Podmínky dotačního programu je možné shlédnout na oficiálním webu dotačního programu (www.novazelenausporam.cz)

Budete-li chtít blíže s projektem poradit, je možné se nad projektem sejít osobně, a objasnit si všechny možnosti, které se zde nabízí, a příp. i objasnit možná rizika či povinnosti z pohledu dotačního titulu.

S pozdravem
Ing. Michal Čejka, PORSENNA o.p.s.
Odpovídá:  Ing. Michal Čejka - EKIS Praha Porsenna tisk