MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

11.10.18 / dotaz č. 99512
Dobrý den,
jestliže je dům postaven před r.1947 a dosud se žádná větší změna neudála, nemusíme mít průkaz?
Dobrý den,
pokud u domu neproběhla žádná větší změna, nemusí být průkaz zhotoven. Taktéž se nemusí zřizovat při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.

Pokud se však obě strany písemně nedohodnou, je třeba si opatřit PENB. Ten se zřizuje při:

1) při prodeji budovy nebo ucelené části budovy
2) při pronájmu budovy
3) od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy

Vlastník budovy je povinen:
1) předložit průkaz nebo ověřenou kopii možnému kupující/nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu/koupi budovy nebo ucelené části budovy.

2) předat průkaz nebo ověřenou kopii kupujícímu/nájemci budovy nebo ucelené části nejpozději při podpisu kupní/nájemní smlouvy

3) zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních materiálech při:
a) prodeji budovy nebo ucelené části budovy
b) pronájmu budovy nebo ucelené části budovy

Další možnost, kdy musí být zhotoven PENB je při větších změnách dokončených budov po roce 1947 (tzn. pokud po roce 1947 probíhaly větší změny). Termínem větší změna dokončené budovy se rozumí změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy.
Odpovídá:  Ing.arch. Petr Kvasnička - EKIS Plzeň ArchEnergy tisk