MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: En. audity, en. průkazy a štítky budov 

6.12.19 / dotaz č. 114289
Dobrý den, energetický audit platí do provedení větší změny dokončené budovy nebo energetického hospodářství, pro které byl zpracován. Časová platnost energetického auditu tudíž neexistuje. S přáním hezkého dne. ...
Odpovídá:  Ing. Jiří Filip - EKIS Hradec Králové DEK
26.11.19 / dotaz č. 114081
Dobrý den, redukční činitel 0,7 (fR) pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, o kterém píšete, se nevztahuje na součinitele prostupu tepla dílčích konstrukcí, ale na celkovou požadovanou hodnotu průměrného součinitel prostupu tepla Uem,...
Odpovídá:  Ing. Jan Kinzel - EKIS Praha Ecoten
20.11.19 / dotaz č. 114118
Dobrý den, dle zákona č. 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií, u budov užívaných nebo vlastněných orgánem veřejné moci musí být PENB (jeho grafická část), v případě, že nastala povinnost PENB vyhotovit, viditelně umístěn před vstupem do...
Odpovídá:  Ing. Martin Voltner - EKIS Hradec Králové DEK
18.11.19 / dotaz č. 114097
Vážený pane, srdečně Vás zdravím a děkuji za Váš dotaz do poradny i-EKIS. Při zpracování PENB pro novostavbu by měli informace o užívání odpovídat reálnému využívání při provozu po kolaudaci....
Odpovídá:  Ing. Ladislav Jůna - EKIS Praha Ing. Jůna
5.11.19 / dotaz č. 114002
Dobrý den, dle zákona č. 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií, u budov užívaných nebo vlastněných orgánem veřejné moci musí být štítek (v případě, že nastala povinnost PENB vyhotovit) viditelně umístěn před vstupem do budovy nebo ve vstupní...
Odpovídá:  Ing. Martin Voltner - EKIS Hradec Králové DEK
22.10.19 / dotaz č. 113059
Vážený pane, děkuji za váš dotaz. Pokud bude rekonstrukce zahrnovat více než 25 % obálky budovy (= stěny + okna + střecha), pak musíte mít Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) a tímto průkazem doložit (v rámci stavebního řízení), že...
21.10.19 / dotaz č. 113062
Dobrý den, v případě starých budov, kde nebyla provedena tzv. větší změna, tedy zateplení/rekonstrukce více, nežli 25% plochy ochlazované obálky, Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií uvádí: § 7a, odst. 9) ...
Odpovídá:  Ing. Jan Antonín - EKIS Jablonec nad Nisou
14.10.19 / dotaz č. 112683
Dobrý den. Odpovědi: Ad 1) PENB je nutné vypracovat, když přístavba a nástavba navyšující původní energeticky vztažnou plochu o více než 25 % se považuje při stanovení referenčních hodnot ukazatelů energetické náročnosti budovy za novou budovu. Viz....
Odpovídá:  Bc. Ing. Josef Farták - EKIS Sušice
13.10.19 / dotaz č. 111939
11.10.19 / dotaz č. 112605
Dobrý den, obecně se do PENB nezapočítává technologická spotřeba zařízení budovy. Do průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) se nezapočítává například spotřeba ledničky nebo mrazáku....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Kupsa - EKIS Praha DEK
3.10.19 / dotaz č. 112078
Dobrý den, dle vyhlášky 78/2013 Sb. dojde, jak píšete, od 1.1.2020 ke zpřísnění požadavků na průkaz energetické náročnosti budovy pro rodinné domy. A to z pohledu zateplení obálky budovy a z pohledu neobnovitelné primární energie....
16.9.19 / dotaz č. 111160
Dobrý den, ano máte pravdu, ENEX skutečně neumožňuje zadat více než jedno číslo popisné. Obvykle to řešíme tak, že zadáváme pouze jedno číslo popisné, je nutné vybrat pouze jedno....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Kupsa - EKIS Praha DEK
12.9.19 / dotaz č. 110946
Dobrý den, děkujeme za dotaz. Pro zónování si nastudujte ČSN 73 0540 a TNI 73 0331. U sklepa a na půdu by se mělo uvažovat do výpočtu vše na systémové hranici budovy. Vyhnete se přepočtům při kontrole SEI. ...
Odpovídá:  Mgr. Jindřich Syrový ml. - EKIS Kolín
11.9.19 / dotaz č. 111137
Dobrý den, omlouvám se za opožděnou odpověď. Zákon 406/2000 Sb. stanovuje povinnost zpracovat PENB pro výstavbu nových budov, větší změny dokončených budov, prodej, pronájem. V § 7a, odstavci (5) jsou uvedeny výjimky, kdy tyto povinnosti neplatí....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Kupsa - EKIS Praha DEK
4.9.19 / dotaz č. 110806
Dobrý den, v případě, že se jedná o přístavbu, kdy se energeticky vztažná plocha nenavyšuje o více než 25%, zpracovává se jeden PENB (stávající budova + přístavba) a to s požadavky na větší změnu dokončené budovy, tzn....
Odpovídá:  Ing. Nikola Levá - EKIS Hradec Králové DEK
13.8.19 / dotaz č. 110017
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 59 | »