MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU EFEKT III

Právě byl vyhlášen nový program EFEKT III na období 2022-2027.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Jak postavit nebo renovovat dům …a udělat to napoprvé nejlepším možným způsobem

Všechny budovy, které musí plnit požadavky energetické náročnosti, bude od roku 2020 nezbytné stavět jako „budovy s téměř nulovou spotřebou, v souladu se zákonem o hospodaření energií.“ O této povinnosti koluje mnoho předsudků a dílčích informací a jedním z účelů této příručky je představit stavbu rodinného domu jako komplexní činnost, která v důsledku vždy vyhoví i tomuto legislativnímu požadavku. Pokud je cílem stavebníka postavit kvalitní dům, s kvalitním a zdravým vnitřním prostředím. Jako bonus může získat i vyšší míru energetické nezávislosti.

Důvodů pro zpracování této příručky je několik. Tím hlavním je skutečnost, že si obvykle stavíme nebo renovujeme jeden jediný rodinný dům za život a tak je naším zájmem si před zahájením stavby sehnat všechny podstatné informace. Na trhu existuje mnoho publikací a příruček o tom, jak postavit nebo renovovat dům a to do nejmenších podrobností. Tato naše příručka také na mnohé z nich odkazuje. Její výhodou by však mělo být, že obsahuje všechny zásadní informace a návody na jednom místě a to se zaměřením na optimalizaci budoucích provozních nákladů. Důraz je tak kladen zejména na energetickou efektivitu, která je také klíčem ke kvalitě stavby a ke komfortnímu bydlení.
Dalším z důvodů je požadavek Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov, aby projektová dokumentace, potažmo novostavby všech budov nejpozději od 1. ledna 2020 splňovaly požadavek na budovu s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB). Budovou s téměř nulovou spotřebou energie se rozumí budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů.
Výstavba rodinných domů navíc patří do oblasti dlouhodobého strategického rozhodování na individuální úrovni, která současně představuje významné finanční náklady, často zcela zásadní z pohledu rodinných rozpočtů.
Další výzvou, které aktuálně čelíme, je klimatická změna. V oblasti individuální výstavby se nás dotýká v několika svých projevech a to především v oblasti zásobování pitnou vodou a ve vyšším riziku přehřívání interiéru po stále delší část roku.
Také z těchto důvodů je vhodné věnovat se výběru místa pro stavbu domu a samotnému domu z více hledisek a v širších souvislostech.
Z jiného úhlu pohledu by tak tato příručka mimo jiné měla pomoci odpovědět na otázky:
 Proč a jak navrhovat domy v souladu s principy udržitelného rozvoje.
 Jaká je souvislost kvality bydlení a kvality života.
 Jak docílit soulad nových technologií a lidského faktoru.
Rok vydání:  2018
Velikost:  5 MB
Stáhněte zde