MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

EPC vzorová smlouva

Energetické služby se smluvně zaručenou úsporou (se zárukou) jsou zaměřeny na snižování provozních energetických nákladů v budovách, komplexech budov, provozních areálech. S výhodou lze metodu EPC využít na snížení provozních úspor nejen na budovách či veřejném osvětlení v majetku obcí nebo krajů.

Metoda EPC je komplexní odborná služba dodávaná na klíč firmou energetických služeb. Umožňuje snížení energetických nákladů pomocí úsporných opatření. K dosažení provozních úspor (tj. snížení spotřeby energie) se využívají opatření investičního i neinvestičního charakteru, zejména však investice do nových technologií. Potřebné investice poskytne dodavatel služeb ESCO a zákazník je postupně splácí až z dosahovaných úspor na provozních nákladech.

Zveřejněná vzorová smlouva je použitelná nejen pro příspěvkové organizace státu, ale pro všechny ostatní zájemce o metodu EPC, například obce, kraje, vlastníky průmyslových či zdravotnických areálů apod. (s výjimkou organizačních složek státu).
Rok vydání:  2011
Velikost:  74.6 kB
Zdroj:  MPO
Stáhněte zde