MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Diverzifikace systému CZT cesta k vyšší konkurenceschopnosti

Publikace je zaměřena na jednu z důležitých oblastí, kterou je udržení resp. zvýšení konkurenceschopnosti stávajících systému CZT. Za nadějnou cestu považují autoři této publikace efektivní diverzifikaci stávajících systému CZT. Této problematice je věnována celá publikace, zejména je zaměřená na prezentaci jedné z možností diverzifikace stávajících systému CZT na bázi účelné substituce centrálního zdroje tepla oblastními zdroji a s tím spojené racionalizace distribučních systému tepla za účelem snížení tepelných ztrát.
Rok vydání:  2011
Velikost:  2.4 MB
Stáhněte zde