MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Měření a verifikace energteických úspor - příručka pro konečného sspotřebitele

Příručka je určena pro zvýšení osvěty v oblasti měření a verifikace energetických úspor. Je zaměřena na pomoc majitelům objektů, manažerům a obecně konečným spotřebitelům v otázkách jak stanovit, měřit a ověřovat energetické úspory. Zejmény ty, které vznikly realizací energeticky úsporných opatření. Příručka uvádí zásady osvědčených metod MaV, jak je podporuje mezinárodní protokol...EVO, který je uznávaným t¨standardem. Součástí jsou také modelové příklady aplikace MaV.
Rok vydání:  2011
Velikost:  2.6 MB
Stáhněte zde