MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Implementace normy ISO 50001 ve veřejné sféře

Hospodárné nakládání energií je extrémně široké a často i velmi náročné téma. Zahrnuje např. tyto
velmi různorodé činnosti:
•výběr dodavatele energie na burze
•projekt zateplení bytového domu
•vybudování bioplynové stanice v zemědělském podniku
•kalkulace ceny tepla v systému centrálního zásobování města
•přidělení odpovědnosti za ekonomický provoz klimatizace v nemocnici
•a mnoho dalších.
Implementace efektivního systému hospodaření s energií v energetických hospodářstvích, která jsou tak rozsáhlá, že si skutečně zavedení systému zaslouží, nemůže být úspěšné bez nadhledu a účinné spolupráce s externí poradenskou firmou. Tím spíše to platí o energetických hospodářstvích veřejného sektoru, kde z přirozených důvodů nelze očekávat rozsáhlé zkušenosti a požadovaný odborný nadhled interních pracovníků.
Přesto tato publikace není úplným návodem k zavedení systému hospodaření s energií. Úplný návod by byl bezpochyby velmi komplikovaný a v praxi nepoužitelný. Tato publikace pouze popisuje některé aspekty implementace tak, aby si odpovědní pracovníci mohli udělat představu o její odborné, finanční, personální, informatické a časové náročnosti. Neprobírá normu krok po kroku, ale věnuje se především těm oblastem, v nichž lze předpokládat problémy a nejasnosti. Při implementaci se předpokládá součinnost externí poradenské firmy, která mnoho obecných formulací z normy i tohoto textu může snadno specifikovat pro konkrétní organizaci
Rok vydání:  2013
Stáhněte zde