MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Metodika hodnocení pokroku při plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti podle směrnice EED, dodatečná opatření

Materiál obsahuje tyto části:
METODIKA HODNOCENÍ POKROKU PŘI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI PODLE SMĚRNICE EED
SITUACE V ENERGETICKÉ EFEKTIVNOSTI V ČR PRO JEDNOTLIVÉ SEKTORY HODNOCENÍ DOSAŽENÝCH ÚSPOR ENERGIE PODLE DOSTUPNÝCH INDIKÁTORŮ
SEZNAM OPATŘENÍ VEDOUCÍCH K ÚSPORÁM ENERGIE POUŽITÝCH V PRVNÍM A DRUHÉM NAPEE PŘÍKLAD VÝPOČTU ÚSPOR ENERGIE JEDNOHO Z OPATŘENÍ PRO SEKTOR DOMÁCNOSTÍ
SEZNAM OPATŘENÍ VEDOUCÍCH K ÚSPORÁM ENERGIE POUŽITÝCH VE TŘETÍM NAPEE
PŘÍKLAD VÝPOČTU ÚSPOR ENERGIE OPATŘENÍ V TŘETÍM NAPEE SEZNAM INDIKÁTORŮ
Rok vydání:  2013