MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU EFEKT III

Právě byl vyhlášen nový program EFEKT III na období 2022-2027.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

MOŽNOSTI REALIZACE KOMPLEXNĚ ŘEŠENÝCH ENERGETICKY ÚSPORNÝCH PROJEKTŮ V BUDOVÁCH VE STÁTNÍM SEKTORU

Renovace budov z hlediska energeticky úsporných opatření by měla byt prováděna co nejkomplexněji, tedy z hlediska zlepšeni tepelně technických vlastnosti budov i z hlediska zlepšeni technologického vybaveni budov.
Snaha řešit úsporné projekty v budovách komplexní cestou vyplývá z požadavků na snižování energetické náročnosti budov veřejného sektoru uvedených v evropské směrnici č. 2012/27/EU o energetické účinnosti. Je to zároveň cesta k synergickému efektu pro dosaženi vyšší úrovně úspor oproti částečně realizovaným opatřením.
Přestože úspěšnost kombinace byla v minulých letech ověřena na několika realizovaných projektech, počet projektů realizovaných formou kombinace stavebních opatřeni v podobě zatepleni objektů s uplatněním metody EPC na renovaci technologických zařízení budov je doposud omezený a to zejména z důvodu nedostatečné informovanosti o možnostech a výhodách komplexního řešeni.