MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Možnosti růstu energetické účinnosti ve velkých výrobnách energie

Hlavním cílem práce je aktualizace analýzy současné energetické účinnosti při výrobě elektřiny a dodávkového tepla v České republice, se zaměřením na sektor uhelných výroben energie, které se rozhodujícím způsobem podílejí na výrobě elektřiny a dodávkového tepla. Současně s touto analýzou je hodnocena připravenost nástrojů, které mají vést ke zvýšení účinnosti energetických přeměn, cestou zvýšení podílu kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) na celkové výrobě elektřiny, při současném potlačení výroby elektřiny v kondenzačním cyklu. Těmito změnami sekundárně dojde i ke snížení spotřeby fosilních paliv a ke snížení emisí CO2 a škodlivých exhalací.
První část analýzy se zaměřuje na aktualizaci propočtů současné energetické účinnosti výroby elektřiny a dodávkového tepla v energetickém hospodářství ČR, vyráběných z uhlí, zemního plynu, jaderné energie a ze spalitelných OZE a odpadů, a to v letech 2009 až 2012.
V druhé části se analyzuje energetická účinnost výroby elektřiny a tepla v 55 velkých energetických výrobnách, spalujících černé a hnědé uhlí, a to účinnost přeměn při výrobě tepla, při výrobě elektrické energie a celková účinnost přeměn.
Rok vydání:  2014
Stáhněte zde