MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU EFEKT III

Právě byl vyhlášen nový program EFEKT III na období 2022-2027.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

METODIKA PRO KONTROLU KVALITY ENERGETICKY VELMI ÚSPORNÝCH DOMŮ, SE ZAMĚŘENÍM NA VELKÉ NOVOSTAVBY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov je implementovaná do českého právního řádu zákonem č. 318/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a novou prováděcí vyhláškou č. 78/2012 Sb.
Posláním metodiky je seznámit cílovou skupinu se zásadními změnami, které nové právní předpisy pro výstavbu budov s velmi nízkou energetickou náročností přinášejí, a návazně na to s požadavky a principy návrhu energeticky vysoce úsporných budov, jejich realizace a provozu a to ve specifické oblasti, jakou je kontrola kvality.
Cílovou skupinou jsou zástupci veřejných zadavatelů zodpovědní za kontrolu kvality projektové dokumentace a následně realizaci stavby a dále odborná veřejnost, především technické dozory stavebníka, autorské dozory projektanta, provádějící vlastní kontrolu kvality projektové dokumentace a provádění stavby.