MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU EFEKT III

Právě byl vyhlášen nový program EFEKT III na období 2022-2027.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Návrh modelových výpočtů lokálních energetických zdrojů

Tato studie bere v potaz novelu vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a posudku, na které se v současné době pracuje.
Dále je cílem této studie výtah z aktuálních zákonů a norem vymezující parametry referenční varianty úsporného projektu (srovnávací investice, která by byla pravděpodobně realizována), které budou energetičtí specialisté muset brát v potaz například při stanovení způsobilých výdajů podle článku 38 Investiční podpora na opatření ke zvýšení energetické účinnosti bod 3) b) oddílu 7