MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

EFEKT 2017 - 2021


Program EFEKT 2019

V příloze je seznam podpořených projektů na rok 2019. Je sestaven k datu 4/3/2019 a během roku se ještě může změnit. Konečné vyhodnocení roku 2019 bude zveřejněno v polovině roku 2020.
Vyhodnocení: Program EFEKT 2019   [xlsx - 28.8 kB]

Program EFEKT 2018

V roce 2018 byla z Programu EFEKT čerpaná dotace ve výši 141,424 mil. Kč, kterou bylo podpořeno 280 projektů v oblasti úspor energie s celkovými náklady přes 391,520 mil. Kč

Nejvíce finančních prostředků šlo na investiční projekty (85 %). Bylo podpořeno 138 projektů celkovou finanční částkou 120,805 mil. Kč. V neinvestiční oblasti bylo podpořeno 142 projektů finanční částkou 20,619 mil. Kč.

Investiční projekty přinesly přímou úsporu energie ve výši 19 957,93 GJ a snížení emisí v objemu 5 608,2 t CO2, což je nevyšší dosažená úspora za posledních osm let. V roce 2018 byl kladen důraz na akce s přímými úsporami (rekonstrukce veřejného osvětlení) a to díky navýšení rozpočtu na celkových 150 mil. Kč. Akce s nepřímými úsporami však zůstávají nedílnou součástí programu EFEKT.

Seznam projektů podpořených v rámci programu EFEKT 2017 je k dispozici ZDE

Vyhodnocení: Program EFEKT 2018   [docx - 203.8 kB]

Program EFEKT 2017

Program EFEKT 2017 je členěn na EFEKT I a EFEKT II.

EFEKT I. byl vyhlášen vzhledem ke snaze využít nevyčerpané prostředky z programu EFEKT 2016, který proto prodloužen o 1 rok s cílem tyto prostředky vyčerpat na dotační podporu pro veřejné osvětlení v obcích. V roce 2017 byla z Programu EFEKT I. čerpaná dotace ve výši 6,65 mil. Kč, kterou bylo podpořeno 17 projektů v oblasti úspor energie s celkovými náklady přes 13,46 mil. Kč.

V roce 2017 byla z Programu EFEKT II. čerpaná dotace ve výši 131,16 mil. Kč, kterou bylo podpořeno 315 projektů v oblasti úspor energie s celkovými náklady přes 261,75 mil. Kč.
Program EFEKT II. je rozdělen na dva podprogramy: P1 Investiční podpora realizace energeticky úsporných projektů P2 Podpora strategie v oblasti zvyšování energetické účinnosti

Podprogram P1 - Skutečně čerpaná dotace ve výši 97,3 mil. Kč byla poskytnuta na 138 investičních akcí s celkovými náklady ve výši 198,4 mil. Kč.
Podprogram P2 - Skutečně čerpaná dotace ve výši 33,9 mil. Kč byla poskytnuta na 177 projektů s celkovými investičními náklady ve výši 63,4 mil. Kč.

Seznam projektů podpořených v rámci programu EFEKT 2017 je k dispozici ZDE

Vyhodnocení: Program EFEKT 2017   [pdf - 764.6 kB]