MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

PROGRAM EFEKT II


Program EFEKT 2021

Průběžný seznam podpořených projektů VO na rok 2021 je sestaven k datu 30/8/2021 a během roku se ještě může měnit.

Program EFEKT 2020

V roce 2020 byly z Programu EFEKT vyplaceny dotace v celkové výši přes 123,920 mil. Kč, při započtení projektů započatých v předcházejících letech bylo vyplaceno 128,281 mil Kč.

Program EFEKT za rok 2020 podpořil 231 z celkem 338 žádostí o dotaci. Tyto dotační projekty iniciovaly uskutečnění projektů v celkové hodnotě přes 372,79 mil. Kč.

Program EFEKT zároveň pomohl realizovat pomocí investičních projektů roční úsporu přes 14 925 GJ/rok a snížit emise v objemu 4 207,6 tun CO2 ročně. Průměrné měrné investiční náklady na úsporu 1 GJ jsou 22,97 tis. Kč, na kterých se dotace ze státního programu podílely ve výši přibližně 7 tis. Kč.

Rok 2020 negativně ovlivnila pandemie covid-19, čímž byla znemožněna realizace řady podpořených projektů. Pokračování těchto dopadů lze očekávat také v roce 2021.

Seznam projektů podpořených v rámci programu EFEKT 2020 je k dispozici ZDE
Samostatný seznam projektů na rekonstrukci veřejného osvětlení naleznete ZDE

Vyhodnocení: Program EFEKT 2020   [pdf - 498.8 kB]

Program EFEKT 2019

V roce 2019 byla z Programu EFEKT čerpaná dotace ve výši 133,5 mil. Kč, kterou bylo podpořeno 274 projektů v oblasti úspor energie s celkovými náklady přes 377,3 mil. Kč

Nejvíce finančních prostředků šlo na investiční projekty (82,7 %). Bylo podpořeno 118 projektů celkovou finanční částkou 110,4 mil. Kč. V neinvestiční oblasti bylo podpořeno 156 projektů finanční částkou 38 mil. Kč.

Investiční projekty přinesly přímou úsporu energie ve výši 16403 GJ a snížení emisí v objemu 4609 tun CO2. V roce 2019 byl kladen důraz na akce s přímými úsporami (rekonstrukce veřejného osvětlení). Akce s nepřímými úsporami však zůstávají nedílnou součástí programu EFEKT. Značná část financí je směřována i přes vyšší podporu investičních akcí právě do neinvestičních projektů, jejichž přínos nelze objektivně změřit.

Seznam projektů podpořených v rámci programu EFEKT 2019 je k dispozici ZDE
Vyhodnocení: Program EFEKT 2019   [pdf - 501.9 kB]

Program EFEKT 2018

V roce 2018 byla z Programu EFEKT čerpaná dotace ve výši 141,424 mil. Kč, kterou bylo podpořeno 280 projektů v oblasti úspor energie s celkovými náklady přes 391,520 mil. Kč

Nejvíce finančních prostředků šlo na investiční projekty (85 %). Bylo podpořeno 138 projektů celkovou finanční částkou 120,805 mil. Kč. V neinvestiční oblasti bylo podpořeno 142 projektů finanční částkou 20,619 mil. Kč.

Investiční projekty přinesly přímou úsporu energie ve výši 19 957,93 GJ a snížení emisí v objemu 5 608,2 t CO2, což je nevyšší dosažená úspora za posledních osm let. V roce 2018 byl kladen důraz na akce s přímými úsporami (rekonstrukce veřejného osvětlení) a to díky navýšení rozpočtu na celkových 150 mil. Kč. Akce s nepřímými úsporami však zůstávají nedílnou součástí programu EFEKT.

Seznam projektů podpořených v rámci programu EFEKT 2018 je k dispozici ZDE

Vyhodnocení: Program EFEKT 2018   [docx - 203.8 kB]

Program EFEKT 2017

Program EFEKT 2017 je členěn na EFEKT I a EFEKT II.

EFEKT I. byl vyhlášen vzhledem ke snaze využít nevyčerpané prostředky z programu EFEKT 2016, který proto prodloužen o 1 rok s cílem tyto prostředky vyčerpat na dotační podporu pro veřejné osvětlení v obcích. V roce 2017 byla z Programu EFEKT I. čerpaná dotace ve výši 6,65 mil. Kč, kterou bylo podpořeno 17 projektů v oblasti úspor energie s celkovými náklady přes 13,46 mil. Kč.

V roce 2017 byla z Programu EFEKT II. čerpaná dotace ve výši 131,16 mil. Kč, kterou bylo podpořeno 315 projektů v oblasti úspor energie s celkovými náklady přes 261,75 mil. Kč.
Program EFEKT II. je rozdělen na dva podprogramy: P1 Investiční podpora realizace energeticky úsporných projektů P2 Podpora strategie v oblasti zvyšování energetické účinnosti

Podprogram P1 - Skutečně čerpaná dotace ve výši 97,3 mil. Kč byla poskytnuta na 138 investičních akcí s celkovými náklady ve výši 198,4 mil. Kč.
Podprogram P2 - Skutečně čerpaná dotace ve výši 33,9 mil. Kč byla poskytnuta na 177 projektů s celkovými investičními náklady ve výši 63,4 mil. Kč.

Seznam projektů podpořených v rámci programu EFEKT 2017 je k dispozici ZDE

Vyhodnocení: Program EFEKT 2017   [pdf - 764.6 kB]