MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ PO DOBU PANDEMIE.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Zkušební okruhy

Odborná zkouška se skládá ze dvou částí. Písemná část, která se skládá elektronicky u PC a ústní část před Odbornou komisí, která je složená z odborníků z akademických kruhů či praxe. Otázky pro písemnou část a okruhy otázek pro ústní část lze nalézt zde.

Ministerstvo pro složení odborné zkoušky nevyžaduje absolvování přípravných kurzů, ačkoliv je možné na vlastní náklady přípravný kurz k odborné zkoušce absolvovat. Přípravné kurzy lze dohledat na internetu a jsou pořádány soukromými společnostmi. Ministerstvo pro přípravu na odbornou zkoušku připravilo studijní materiály pro jednotlivé oblasti činnosti energetického specialisty. Tyto studijní materiály a FAQ jsou dispozici zde.

Žadatel o vydání osvědčení, který splní výše uvedené předpoklady, se stává energetickým specialistou na dobu tří let. Po třech letech musí absolvovat průběžné vzdělávání, které je ze zákona povinné. Zároveň je energetickému specialistovy zřízen účet v systému ENEX, ve kterém eviduje svou činnost a ze kterého získává unikátní evidenční číslo, jímž opatřuje všechny dokumenty, které vydává. Získáním oprávnění je zároveň zapsán do Seznamu energetických specialistů vedený ministerstvem.