MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Kontrola energetické účinnosti kotle a klimatizačního systému

Povinnost pravidelných kontrol kotlů / klimatizačních systémů je stanovena v § 6a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění. Podrobnosti kontrol upravuje vyhláška č. 194/2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie a vyhláška č. 193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů.