Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Tepelná čerpadla, geotermální energie 

21.3.22 / dotaz č. 137237
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Obecně se dá říci to, že instalace tepelného čerpadla do bytových domů je vhodná a setkáváme se s ní čím dál častěji. Tento trend je dán zejména těmito body:...
Odpovídá:  Ing. Ondřej Žídek* -
18.3.22 / dotaz č. 137035
Dobrý den podle pravidel pro činnost Energetických konzultačních a informační středisek EKIS naše odpovědi nesmí obsahovat žádnou reklamu na výrobky či služby. Doporučil bych tedy při výběru konkrétní společnosti sledovat především jejich reference....
Odpovídá:  Ing. Ondřej Hlaváč - EKIS Pardubice EPP Bohemia
28.2.22 / dotaz č. 136374
Dobrý den, pokusíme se hrubě vyčíslit jednotlivé položky energetických spotřeb domu. Pro porovnání záměny vytápění srovnáme variantu vytápění kotlem na zemní plyn s variantou tepelného čerpadla....
25.2.22 / dotaz č. 136229
Dobrý den, vzhledem k původnímu elektrickému kotli máte nárok na dotaci na pořízení tepelného čerpadla. Návratnost investice se těžko počítá bez znalosti stávajících nákladů na topení a přípravu teplé vody....
Odpovídá:  Ing. Marcel Lemon - EKIS Teplice RPE
16.2.22 / dotaz č. 135973
Dobrý den, spotřeba elektrické energie ve výši 30 MWh za rok při vytápění tepelným čerpadlem se zdá pro "běžný" rodinný dům opravdu poměrně vysoká. ...
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim
15.2.22 / dotaz č. 135942
Dobrý den, níže uvádím reakci pro jednotlivé body dotazu, jak jdou za sebou: Pokud se jedná o objekt k bydlení (rodinný dům), měl by být na dotaci nárok....
18.1.22 / dotaz č. 134962
Dobrý den, děkujeme za dotaz. V první řadě se pokusíme udělat určitý odhad spotřeby pro Váš případ. Hodnoty berte prosím jako velmi orientační, bez bližších informací o stavbě a provozu se jedná samozřejmě o hrubé rozmezí. ...
13.1.22 / dotaz č. 134758
Dobrý den, ohledně energetických štítků, k tomuto slouží dokument Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 811/2013, který slouží mimo jiné k uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů....
29.12.21 / dotaz č. 134637
Dobrý den, děkujeme za dotaz. Obvykle se vychází minimálně z těchto údajů: - spotřeba a cena energií (reálná nebo výpočtová, pokud se bude měnit využití budovy či dojde k jejímu zateplení)...
Odpovídá:  Mgr. Jindřich Syrový ml. - EKIS Kolín SIGREEN
17.12.21 / dotaz č. 134506
Dobrý den, děkujeme za dotaz. K potvrzení vhodnosti záměny a stanovení výkonu tepelného čerpadla nahrazujícího původní zdroj by bylo třeba více podrobnějších údajů....
22.11.21 / dotaz č. 134058
Dobrý den, bohužel k přesné odpovědi a návrhu řešení je zde příliš málo informací. samotný fakt, že se jedná o dřevostavbu nestačí. Je nezbytné znát alespoň TEPELNOU ZTRÁTU objektu. To by mělo být zřejmé z projektové dokumentace stavební části....
17.11.21 / dotaz č. 134171
Vážený pane, děkujeme za váš dotaz. Čím vyšší je teplota vstupu do TČ (voda nebo vzduch), tím lepší je topný faktor a tím efektivněji TČ pracuje. Průměrná teplota venkovního vzduchu během topné sezóny (nikoli celoroční!) v ČR je 3 až 4 °C....
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
17.11.21 / dotaz č. 134170
Vážený pane, děkujeme za váš dotaz. Vaše úvaha je správná, okamžitou tepelnou ztrátu vypočtete vynásobením měrné tepelné ztráty a rozdílem teplot uvnitř a venku. Ztráta tepla se ve výpočtech uvažuje opravdu lineární. Uvažuje se totiž tzv....
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
6.10.21 / dotaz č. 131798
Dobrý den, díky za Váš dotaz. Po delší dobu (prakticky od devadesátých let) platí, že GJ plynu je levnější než GJ v elektřině - při úvahách o růstu cen energií bych tedy vycházel z předpokladu, že plyn bude s +- stejný cenovým odstupem jako...
Odpovídá:  Ing. Michaela Andrejsová - EKIS Nymburk Andami
2.8.21 / dotaz č. 128348
Dobrý den, Informace o dotačních titulech: A aktuálně dobíhá dotační titul Nová zelená úsporám na který bude navazovat od podzimu 2021 pokračování https://2030.novazelenausporam.cz/...
Odpovídá:  Ing.arch. Petr Kvasnička - EKIS Plzeň ArchEnergy
28.6.21 / dotaz č. 127414
Dobrý den, Váš projektant Vám radí z pohledu současně platné legislativy správně. Novostavba, ve které by bylo vytápění a příprava TV pouze prostřednictvím zdroje na elektřinu, v energetickém hodnocení nevyhoví....
Odpovídá:  Ing. Michaela Andrejsová - EKIS Nymburk Andami
28.6.21 / dotaz č. 127331
Dobry den. Příjem žádostí do 5te výzvy byl již pozastaven a žádosti se již přijímat nebudou. V plánu je otevření další výzvy příští rok. Více informací k plánované výzvě by mohlo být známo v říjnu. Doporučuji sledovat https://www.pardubickykraj....
Odpovídá:  Ing. Ondřej Hlaváč - EKIS Pardubice EPP Bohemia
23.6.21 / dotaz č. 127232
Dobrý den, kotlíkové dotace jsou určeny jako podpora ke zlepšení životního prostředí. V současné době, kdy se uvažuje o úplném zrušení využívání uhlí i pro velké elektrárny nemůže být dotací podporováno další využívání tuhých paliv....
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 11 | »