MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Hledat odpověď / dotaz 

30.6.20 / dotaz č. 118384
Dobrý den, Pro měření tepla se používají měřiče tepla. Pro aplikaci v SVJ na sledování spotřeby a rozpočítávání topných nákladů musí mít dané měřidlo, resp. každé zapojené měřidlo do soustavy měřidel ověření, že splňuje danou třídu přesnosti. ...
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE
29.6.20 / dotaz č. 118390
Při stavbě komínu dle současně platné legislativy se principiálně vychází se systému jeden spotřebič = jeden komínový průduch. Napojení dvou spotřebičů pevných paliv do společného komínového průduchu tedy není reálně možné....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice
Téma:  Vytápění
28.6.20 / dotaz č. 118136
Dobrý den, dotační podmínky programu Nová zelená úsporám pro RD si vykládám tak, že v tomto případě lze na kůlnu FV systém umístit....
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Pavel Adam - EKIS Brno, OPTIMALIZACE BUDOV
22.6.20 / dotaz č. 118171
Dobrý den, PENB je podle legislativy platný 10 let, takže by měl být platný – též s ohledem ke skutečnosti, že ani z nového PENB by úředníci magistrátu při schvalování žádosti nepoznali, že se realizuje zařízení typu patní regulace....
22.6.20 / dotaz č. 117973
Vážený, k Vašemu dotazu týkajícího se případně vzniklých spár mezi deskami pěn. polystyrenu při provádění vnějšího kontaktního zateplovacího systému (ETICS), Vám sdělujeme následující:...
Odpovídá:  Ing. Pavel Svoboda - EKIS Olomouc Svoboda
19.6.20 / dotaz č. 117914
Dobrý den, pokud se jedná o novou samostatně stojící budovu, která se nepřiléhá ke stávajícímu RD (nemá se stávající budovou společnou obálku budovy), pak je potřeba ji dle zákona 406/2000 Sb. hodnotit zcela samostatně jako novostavbu....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Kupsa - EKIS Praha DEK
19.6.20 / dotaz č. 118113
Dobrý den, neznám přímo váš projekt. Nicméně umístění zimního kolektoru pod objekt je možné a provádí se. Nicméně v rámci možnosti přístupu atd. je vhodnější umístit kolektor mimo budovu....
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý - EKIS Brno CPD
15.6.20 / dotaz č. 117916
Dobrý den, děkujeme za dotaz. Máte pravdu, způsobilé výdaje jsou i ty na opatření provedená svépomocí, a to s přesným datem od 1. 9. 2018. Pokud jste tak například na zateplení stěn nakoupil materiál po 1. 9....
Odpovídá:  Mgr. Jindřich Syrový ml. - EKIS Kolín
15.6.20 / dotaz č. 117859
11.6.20 / dotaz č. 117863
Výška komínu nad střechou objektu i ve vztahu k okolním budovám je dána ČSN 73 4201 a toto znění je přeneseno vyhláškou 268/2009 Sb. jako zákonná úprava ...
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice
Téma:  Vytápění
11.6.20 / dotaz č. 117812
Tuto situaci popisuje ČSN 73 4201 pouze obecně, bez taxativního vyjádření výškové, nebo stranové odchylky. Požadavek na výškový rozdíl mezi ústím nasávání spalovacího vzduchu a výdechy technologií bývá někdy řešen v technickém návodu výrobce....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice
Téma:  Vytápění
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 755 | »