MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Legislativa 

12.11.20 / dotaz č. 122482
Dobrý den, Projektovou dokumentaci pro vybudování nové přípojky elektřiny vyhotovuje distributor elektřiny (E-ON, PREdistribuce a ČEZ Distribuce), který pro projektování dané přípojky musí dodržovat zákonné a normové povinnosti na vedení trasy...
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Bohutínský - EKIS Jihlava EAV
10.11.20 / dotaz č. 122463
Dle platné právní úpravy – viz. zákon č. 133/1985 Sb. v aktuálním znění a vyhláška č. 34/2016 Sb. se povinnost kontrol a čištění nevztahuje na nepoužívaný komín definovaný v příloze č. 2, vysvětlivka 8. vyhlášky 34/2016 Sb. takto: ...
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Legislativa
4.11.20 / dotaz č. 122441
Vážený pane, doporučujeme řešit vaše otázky s příslušným stavebním úřadem. Názor naší energetické poradny není rozhodující. K vašim otázkám: ...
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Praha Ekowatt
28.10.20 / dotaz č. 122175
1.- stavba komínu obecně by neměla být realizována bez souhlasu místně příslušného stavebního úřadu, který by si měl vyžádat souhlas majitelů sousedních pozemků, a to zejména v případě, kdy lze objektivně očekávat ovlivnění sousedských vztahů....
Odpovídá:  Ing. Valtr Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Legislativa
19.10.20 / dotaz č. 121883
Dobrý den, omezení ukazatele spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů energie bylo již ve vyhlášce č.78/2013 Sb. a princip zůstal i ve vyhlášce č.264/2020 Sb....
12.10.20 / dotaz č. 121637
Dobrý den, pokud byla uzavřena smlouva o dodávce elektřiny nebo plynu distančně - mimo obchodní prostory držitele licence, je zákazník oprávněn bez sankce vypovědět uzavřenou smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou, ve lhůtě do patnáctého dne po...
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros
Téma:  Plyn, Legislativa
22.9.20 / dotaz č. 120768
Dobrý den, děkujeme za váš dotaz. REVIZI spalinové cesty jste provedl správně podle vyhlášky, před výměnou kotle. Pokud nedojde k události, které uvádí vyhl. 34/2016 Sb. v § 3, nemusíte revizi už nikdy opakovat (tj....
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
14.8.20 / dotaz č. 119687
Pokud je v rámci novostavby navržen komín, musí být zakreslen v projektové dokumentaci pro stavební povolení tak, aby splňoval obecně kladené požadavky na tento druh konstrukce - tedy v principu výšku vzhledem ke střeše objektu, přístupové cesty,...
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Legislativa
12.8.20 / dotaz č. 119498
Dobrý den,

chvíli mi to trvalo, ale konzultoval jsem Váš dotaz se SEI. Na tuto činnost při napsném výkonu nepotřebujete liceni.

Děkuji za dotaz a jsem s pozdravem.

Pavel Konečný...
24.7.20 / dotaz č. 119128
Dobrý den, na Vaši otázku není jednoduchá odpověď. V první řadě by chtěl zjistit, o jaké zdící prvky se přesně jedná. Typů a výrobců struskových cihel bylo více....
Odpovídá:  Ing. Lubomír Tichý - EKIS Rakovník Ing. Tichý
22.7.20 / dotaz č. 119062
Dobrý den, cíle ČR ohledně energetických úspor jsou formálně deklarovány v dokumentech: Dlouhodobá strategie renovací na podporu renovace vnitrostátního fondu obytných a jiných než obytných budov, veřejných i soukromých...
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
Téma:  Legislativa
10.7.20 / dotaz č. 118706
Vážený pane, vždy je třeba řídit se platným zněním zákonů a vyhlášek. Povinnost kontroly stanovuje zákon č.406/2000 Sb. – viz §6a odst. 1, kde se uvádí povinnost pro systémy vytápění se jmenovitým výkonem nad 70 kW. ...
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
Téma:  Legislativa
7.7.20 / dotaz č. 118523
Dobrý den, Děkujeme za moc pěkný dotaz. Není to ale tak jednoduché, jak se to na první pohled zdá. Pokud stavba průmyslové haly bude v souladu s §7 Snižování energetické náročnosti budov, odst. 5, písm. e) zák. 406/2000 Sb....
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE
Téma:  Legislativa
6.7.20 / dotaz č. 118594
Dobrý den, podle našich informací na novele vyhlášek č. 193/2017 a č. 194/2017 pracuje Ministerstvo průmyslu a obchodu od roku 2018. Kdy budou tyto novely hotové a kdy vyjdou ve Sbírce zákonů, nám není známo....
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
Téma:  Legislativa
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 22 | »