MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Zateplování budov  

27.8.19 / dotaz č. 110428
Dobrý den, situace, kterou popisujete, vyznívá tak, že Váš vytápěný obytný prostor přímo sousedí snevytápěnými prostory domu, navíc velmi chladnými vlivem užívání objektu....
Odpovídá:  Ing. Martin Varga - EKIS Bystřice pod Hostýnem DEK
26.8.19 / dotaz č. 110520
Dobrý den, popsaná skladba stropu je z tepelně-technického hlediska v pořádku. Plní požadavek na součinitel prostupu tepla pro daný typ konstrukce i požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí. Parotěsná folie tedy není nutná. ...
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim
26.8.19 / dotaz č. 110302
Dobrý den. Děkuji za Váš doplňující dotaz. Problematika Vámi popisovaného zateplení je poměrně složitá a nelze než doporučit bezplatnou osobní konzultaci v některém ze středisek EKIS, které v okolí Vašeho bydliště jistě bude....
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
14.8.19 / dotaz č. 110198
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz a zájem o poradenství. Pokud nebylo po rozkrytí detailu uložení trámů nalezeno jejich narušení nebo známky probíhající kondenzace, je to jistě pozitivní, ale neznamená to, že ke změnám vlhkosti ve skladbě nedochází....
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
12.8.19 / dotaz č. 110108
Pane Voborný, k Vašemu dotazu jen v teoretické rovině. Pokud chcete zateplovat, tak se doporučuje provádět zateplení ze strany nižší teploty, tj. ze strany půdy....
Odpovídá:  Ing. Pavel Juda - EKIS Žďár nad Sázavou
9.8.19 / dotaz č. 110088
Dobrý den Samotný cihlový blok bez zateplení splňuje základní hodnotu limitního požadavku dle ČSN 73 0540-2 který je 0,3 W/m2K. Pro posouzení, zda PENB (průkaz energetické náročnosti budov) vyjde dle požadavků zákona, nelze takto posoudit....
Odpovídá:  Ing. Ondřej Hlaváč - EKIS Pardubice EPP
9.8.19 / dotaz č. 109291
Dobrý den, ke vzniku kondenzace na chladných površích a následné tvorby plísní dochází v domech ze dvou důvodů - a) není zajistěno dostatečné větrání vnitřního prostředí, a dochází tak k nárůstu vlhkosti vzduchu v domě (pozn....
31.7.19 / dotaz č. 109753
Vážená paní, děkuji za váš dotaz. U stavebních konstrukcí (nejen stěn) je důležité, aby v nich nedocházelo k (trvalé) kondenzaci vlhkosti z vnitřního vzduchu....
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
29.7.19 / dotaz č. 109628
Dobrý den, tento detail by bylo vhodné posoudit v rámci řešení tepelně technického detailu. Nicméně štít bude izolovaný vnější zateplením a uvnitř bude v rovině krokví a pod nimi tepelná izolace. Tudíž si myslím, že by detail měl být v pořádku....
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý - EKIS Brno CPD
24.7.19 / dotaz č. 109295
Dobrý den, paní Kmochová, v první řadě je potřeba zjistit, zda splňujete základní předpoklady resp. binární kritéria příslušného dotačního titulu. ...
17.7.19 / dotaz č. 109094
Dobrý den, pokud v budoucnu plánujete půdní prostor rozšířit o obytné podkroví, tak by bylo vhodné volné položení tepelné izolace z minerálních vláken, kterou poté během nástavby podkroví vezmete a použijete jako izolaci mezi krokvemi....
Odpovídá:  Ing. Nikola Levá - EKIS Hradec Králové DEK
15.7.19 / dotaz č. 109213
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz a zájem o poradenství. Hovoříte o ploché střeše, bylo by dobré vědět, v jakém je sklonu. Minimální nebo bezpečný sklon střechy je totiž jasně definovaným požadavkem, který se pro danou střešní krytinu uvádí. ...
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
15.7.19 / dotaz č. 109073
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz a zájem o poradenství. Provést opravu fasády domu z plných cihel na tloušťku 45 a 30 cm bez dodatečného zateplení by byla velká škoda a vlastně i chyba....
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
28.6.19 / dotaz č. 108857
Dobrý den, Děkuji za Váš dotaz. Ačkoliv zmíněná kůlna pro uskladnění zeleniny a ovoce dle Vaší zprávy bude disponovat otopným tělesem, nejedná se z pohledu zákona č. 406/2000 Sb....
Odpovídá:  Ing. Lukáš Pučelík - EKIS Praha Porsenna
26.6.19 / dotaz č. 108584
11.6.19 / dotaz č. 108267
11.6.19 / dotaz č. 107985
Dobrý den, chybějící parozábrana může být problém. Doporučuji na betonovou desku natavit asfaltový pás, případně folii. Jednak může sloužit jako provizorní hydroizolace (v montážním stavu) a jednak bude následně tvořit parozábranu....
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý - EKIS Brno CPD
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 196 | »