MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Zateplování budov  

26.2.20 / dotaz č. 115659
Dobrý den, co se týká první části dotazu možného výskytu kuny, tak na to neumím odpovědět. Riziko výskytu kuny je dáno asi místními poměry, kde si hledá úkryt. Zabránit se tomu dá jedině znepřístupnit možnost vniknutí do těchto prostorů....
Odpovídá:  Ing. František Švadleňák - EKIS Uherský Brod
24.2.20 / dotaz č. 115684
Dobrý den, děkuji za dotaz. Vzhledem ke skutečnosti, že v konstrukci jsou zabudované dřevěné prvky bych aplikaci parozábrany doporučil. Zároveň bude plnit funkci i vzduchotěsnící vrstvy, která bude zabraňovat nežádoucímu proudění vzduchu. ...
Odpovídá:  Ing. Martin Šauer - EKIS Hradec Králové Ing. Šauer
21.2.20 / dotaz č. 115613
Jako občan Ústeckého kraje máte nárok na zvýšení dotace o 10%. Cituji "Realizace vybraných opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 %"...
17.2.20 / dotaz č. 115379
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz a zájem o poradenství. V odpovědi na dotaz, kterou zmiňujete, byly patrně vysvětleny nevýhody vnitřního zateplení. Vnitřní zateplení není obecně doporučováno....
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
16.2.20 / dotaz č. 115355
Dobrý den, Dle výpočtu kondenzace vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4 při vnitřním zateplením polystyrenem dochází v konstrukci k nadměrné kondenzaci vodní páry...
Odpovídá:  Ing.arch. Petr Kvasnička - EKIS Plzeň ArchEnergy
12.2.20 / dotaz č. 115226
Vážená paní, požadavky na energetickou náročnost novostavby haly, hodnocené jako budova s téměř nulovou spotřebou energie, jsou splněny, pokud hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené haly nejsou vyšší než referenční hodnoty....
6.2.20 / dotaz č. 115002
Dobrý den, V první řadě je potřeba, aby Váš rodinný dům (dále RD) splňoval základní podmínky pro možnost čerpání dotace z programu Nová zelená úsporám (dále NZÚ) – tzn....
Odpovídá:  Ing. Pavel Dvořák - EKIS Šumperk
3.2.20 / dotaz č. 114917
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz a zájem o poradenství. Máte pravdu, názorů na řešení dodatečného zateplení takto řešených starších stropů bude vždy více....
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
27.1.20 / dotaz č. 114777
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz a zájem o poradenství. Sousedící panelové domy se vždy stavěly tak, že mezi jednotlivými sekcemi byla vynechána cca 5 cm dilatační mezera....
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
20.1.20 / dotaz č. 114649
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz a zájem o poradenství. Umístění rolety nebo žaluzie do interiéru má pramalý vliv na omezení tepelných zisků z oslunění v letním období, kdy jsou nežádoucí. ...
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
19.1.20 / dotaz č. 114650
Pokud nainstalujete rolety nebo žaluzie z interiérové strany oken, mají pouze funkci stínění. Funkce izolační v kombinaci s dokořán otevřeným oknem je poněkud diskutabilní, snad je v případě provětrávané rolety....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice
16.1.20 / dotaz č. 114617
Dobrý den. Jedná se o složitou problematiku. Z Vašich informací nelze příčina jednoznačně určit. Příčina může být jak v použitých materiálech stavební konstrukce, tak ve způsobu provedení....
Odpovídá:  Antonín Žvak - EKIS Ostrava DK projekt
14.1.20 / dotaz č. 114423
Dobrý den, děkujeme za Váš obsáhlý dotaz. Pokusím se stručně doplnit k jednotlivým odstavcům, pro přehlednost jsem je níže očíslovala. Ad 1/ Máte-li možnost udělat zemní vrt pro tepelné čerpadlo, je to určitě dobrá volba. ...
Odpovídá:  Ing. Michaela Andrejsová - EKIS Nymburk
17.12.19 / dotaz č. 114379
Dobrý den a děkuji za Váš dotaz. Popisovaná konstrukce stropu – sádrokarton uchycený na trámech + minerální vata mezi trámy propouští vodní páry z místností do prostoru půdy....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler - EKIS České Budějovice Energy Centre
15.12.19 / dotaz č. 114365
Dobrý den, co se týče vzniků plísní na stěnách v bytech/domech, tak na to mají vliv primárně 2 faktory - prvním z nich je vnitřní vlhkost, a druhým z nich je vnitřní povrchová teplota venkovních stěn....
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Pavel Adam - EKIS Brno, OPTIMALIZACE BUDOV
28.11.19 / dotaz č. 114128
Dobrý den, vzhledem k tomu, že se jedná o specifický dotaz, je třeba prokonzultovat konkrétní možnožnosti zamýšlené rekonstrukce. Stanovení pouze obecných závěrů by v tomto případě nemuselo být pro Vás zcela adektávtní a přínosné....
Odpovídá:  Ing., Ph.D. David Sýkora - EKIS Ostrava Sýkora
25.11.19 / dotaz č. 114132
Dobrý den, běžně se používá právě 2 až 3 řady ztraceného bednění. A v této výšce se navrhuje i tepelná izolace. Vliv izolace ve větší hloubce bude mít jen malý vliv. Můžete se podívat na detaily na našem webu www.pasivnidomy....
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý - EKIS Brno CPD
25.11.19 / dotaz č. 114117
Dobrý den. Když porovnám např. Porotherm 50 T profi tak součinitel prostupu tepla je u tohoto zdiva 0,132 W/m2K. U sendvičového zdiva tl. 30 cm + tepelná izolace vata 20 cm je U=0,166 W/m2K. Abychom dosáhli stejné hodnoty, musela by být izolace tl....
Odpovídá:  Ing. Marcela Kovářová - EKIS Vsetín
21.11.19 / dotaz č. 114120
Vážený pane, děkuji za váš dotaz. V první řadě se obraťte na příslušný stavební úřad, v archivu by měli mít dokumentaci k vašemu domu. Bohužel u typizovaných objektů je tato dokumentace někdy neúplná....
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
20.11.19 / dotaz č. 114123
Dobrý den. Děkuji za Váš zájem o poradenství a dotaz. Zdravotní nezávadnost stavebních materiálů a výrobků je obecně vyžadováno českou i evropskou legislativou....
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 197 | »