MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Nízkoenergetické a pasivní domy 

11.3.09 / dotaz č. 13300
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. U pasivních domů je potřeba osadit okna do prostoru tepelné izolace. Konkrétně lícuje rozhraní izolace a zdiva se zadní rovina rámu. Z vnější strany by měla izolace zčásti překrývat rám....
6.3.09 / dotaz č. 13141
Vážený pane, na serveru Stavebnictví a interier najdete několik článků, které se touto problematikou zabývají (viz např. http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/spravne-osetreni-pripojovaci-spary-oken-a-dveri-je/, http://www.stavebnictvi3000....
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa -
3.3.09 / dotaz č. 12252
Vážený pane, pokud u RD vybudujete zádveří, snížíte tím tepelné ztráty. Z hlediska vzduchotechniky bude rozhodující s jakým přetlakem bude vzduchotechnika pracovat. Zádveří opět napomůže ke snížení úniku proudícího teplého vzduchu....
Odpovídá:  1 Trechová* -
2.3.09 / dotaz č. 13069
Hezký den, s ohledem na dosažitelné tepelně-technické parametry zabudované konstrukce, které jsou u tohoto stavebního syytému R=4,8 m2.K/W, z čehož vyplývá hodnota U=0,2 W/m2....
28.2.09 / dotaz č. 13058
20.2.09 / dotaz č. 13008
Ano , existuje program na podporu obnovitelných ztrojů Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Dotační program podporuje náhradu kotlů na uhlí za nízkoemisní zdroje na biomasu ( tj. i peletky), nebo účinná tepelná čerpadla....
16.2.09 / dotaz č. 12806
Dobrý den, děkuji Vám za dotaz. Výběr vhodného profilu u plastových oken je třeba vyhodnotiti podle koeficientu "U" a dále podle barevné stálosti a zatížení slunečním zářením....
28.1.09 / dotaz č. 12491
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Při volbě obvodového zdiva pasivního domu se sleduje několik cílů. Především je to dostatečná tepelná izolace zdiva. Ta je vyjádřena hodnotou součinitele prostupu tepla U (jednotkou je W/m2.K)....
23.1.09 / dotaz č. 12464
Vážený pane, když použijete YTONG 37cm+8cm zateplení pak bude rosný bod v tom pórobetonovém zdivu, což není zrovna moc vhodné. Pokud by se tedy například použil YTONG Lambda 375mm a 8cm PS, pak by teplota na rozhraní PS a YTONG ...
Odpovídá:  Ing. Světlana Votavová* -
14.1.09 / dotaz č. 12339
Vážený pane, norma doporučuje pro nízkoenergetické domy s podlahovým vytápěním součinitel prostupu tepla podlahy U<0,13 W/m2.K (od vrstvy s vytápěním). Tomu odpovídá například 30 cm extrudovaného polystyrenu....
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný* -
5.1.09 / dotaz č. 12254
Dobrý den.Vážený pane,doporučuji Vám obrátit se na firmu která je zaměřena na zateplování staveb,která před vlastní realizací provede posouzení tepelně technických vlastností budovy,případně provede termosnímky....
2.1.09 / dotaz č. 12245
Zádveří má své výhody, nicméně v běžném rodinném domě, kde ta četnost otvírání venkovních dveří není zas tak velká, to asi není nějaký striktní požadavek z hlediska funkce rekuperační jednotky nebo z hlediska tepelných ztrát....
Odpovídá:  Mgr. Karel Murtinger* -
27.12.08 / dotaz č. 12227
27.12.08 / dotaz č. 12226
17.12.08 / dotaz č. 12174
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz. Investice do pasivního domu je bezpochyby o něco větší než do objektu stavěného „pouze“ dle požadavků norem na zateplení. Nejedná se však jen o větší náklad na pořízení tepelných izolací....
17.12.08 / dotaz č. 12140
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz. Výpočet tepelné ztráty na základě zaslaných podkladů počítáme v rámci jedné z našich služeb. Jedná se o výpočet „Energetického průkazu ECČB“. V této metodice je však tepelná ztráta domu vypočtená obálkovou metodou....
15.12.08 / dotaz č. 12171
nevím zda jsem to dobře pochopil- ta vzduchová mezera s reflexní fólií bude mezi stěnou z cihel a deskami pěnového polystyrenu? není mi moc jasné jak budou ty desky přidělané respektive jaké tam budou tepelné mosty....
Odpovídá:  Ing. Petr Kalčev* -
15.12.08 / dotaz č. 12173
Vážená paní , statistikou se příliš nezabýváme, svádí k ošidným závěrům. Optimistický odhad by mohl znít, že zhruba polovina domů postavených v posledních 4 letech bude vyhovovat požadavkům na spotřebu energie, které vstoupí v platnost po 1....
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný* -
« | 1 | .. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | .. | 33 | »