Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Odborné publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Publikace k tématu 

Publikace k tématu: Ostatní

Investování a strategie hospodárného užití energie - 1.část - Jak postupovat při přípravě projektů v energetice

Příručka uvede čitatele jednoduchou a nenáročnou formou do základních principů přípravy projektů v energetice. Pomůže objasnit proč, kdy a jaké je třeba připravit podklady k posouzení zamýšlené investiční akce a jaká kritéria zvolit při rozhodování o její realizaci. Podává informace o účelu a postupu při přípravě studie proveditelnosti a podnikatelského plánu.
Vydáno:  1999
Autor:  SEVEn

Investování a strategie hospodárného užití energie - 2.část - Strategie hospodaření s energií

Studie je věnována strategii hospodaření s energií, které cílem je co největší snížení spotřeby neobnovitelných zdrojů a snížení dopadů na životní prostředí z energetiky. Hlavní část práce je věnována srovnání různých přístupů a nástrojů, které stát může využít pro podporu zvýšení energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie.
Vydáno:  1999
Autor:  SEVEn

Katalog klíčových hodnot budov

Produkt obsahuje klíčové hodnoty potřeby tepla pro rodinné domy, bytové domy vícepodlažní postavené v
tradiční technologii a panelové domy, školní budovy a budovy pro zdravotnická zařízení.
Vydáno:  1999
Autor:  STÚ-E, a. s.

Klimatologické údaje - podklady pro hodnocení projektů

Publikace obsahuje podklady pro hodnocení demonstračních projektů a zpracování energetických auditů, pro monitorování a vyhodnocování účinnosti opatření ke snížení provozní energetické náročnosti budov a pro zpracování energetických pasportů budov.
Vydáno:  1999
Autor:  STÚ-E, a. s.

Příručka a databáze vybraných projektů úspor energie

Cílem je zlepšit informovanost odborné i laické veřejnosti o projektech požadujících podporu od ČEA a jejich charakteristických hodnotách. Na základě jejich vyhodnocení a pomocných výpočtů bylo analyzováno dosažení
požadovaných kritérií, potenciál úspor primární energie, efektivnost vynaložených prostředků, a makroekonomické přínosy, které lze realizací projektů získat.
Vydáno:  1998
Autor:  CityPlan spol. s r.o.

Příručka vybraných projektů úspor energie - Příloha č. 1 - Vládní energetické programy států IEA

Příloha Vládní energetické programy států IEA obsahuje stručný přehled působení vlád členských států
IEA (Mezinárodní energetické agentury) v oblasti energetické politiky. Je v ní charakterizován celkový
přístup vlád k řešení problémů v energetickém sektoru. Jsou popsány především aktivity, jejichž cílem je
zvýšení efektivnosti využití energie.
Vydáno:  1998
Autor:  CityPlan spol. s r.o.
« | 1 | 2 | 3