MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ PO DOBU PANDEMIE.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Hledat odpověď / dotaz 

12.11.20 / dotaz č. 122482
Dobrý den, Projektovou dokumentaci pro vybudování nové přípojky elektřiny vyhotovuje distributor elektřiny (E-ON, PREdistribuce a ČEZ Distribuce), který pro projektování dané přípojky musí dodržovat zákonné a normové povinnosti na vedení trasy...
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Bohutínský - EKIS Jihlava EAV
11.11.20 / dotaz č. 122458
Dobrý den, Váš dotaz je zcela rozhodně nad možnostmi odpovědi našeho internetového poradenství. Bez znalosti veškerých souvislostí na něj nelze při nejlepší vůli odpovědět a některých aspektech míří spíše na realizační firmy. ...
Odpovídá:  Ing. Jan Kárník - EKIS Rakovník
10.11.20 / dotaz č. 122465
Dobrý den, pro správné navržení skladby střechy/terasy by bylo vhodné, aby konkrétní řešení navrhl projektant, který bude podrobněji seznámen se situací na místě. ...
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim
5.11.20 / dotaz č. 122280
Dobrý den, řešení je hned několik. Jednak je možné použití KVH profilů a izolace nad touto skladbou, případně je možné použít I nosníky o větší výšce....
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý - EKIS Brno CPD
5.11.20 / dotaz č. 122447
Vážený pane, děkujeme za váš dotaz. Váš průkaz energetické náročnosti (PENB) je definován ve vyhl. č. 78/2013 Sb. (dnes už platí nová vyhláška č. 264/2020 Sb.). Jeho zpracovatel musí dodržet postup výpočtu a formu průkazu....
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Praha Ekowatt
4.11.20 / dotaz č. 122445
Dobrý den, norma ČSN 730331-1 v části B nespecifikuje, že se do výpočtu vnitřních zisků od spotřebičů nezapočítávají Vámi uváděné ztráty zásobníků, rozvodů a ventilátorů. Z hlediska vyhlášky č.264/2020 Sb. je možné tyto hodnoty do výpočtu zahrnout....
Odpovídá:  Ing. Michal Čejka - EKIS Praha Porsenna
4.11.20 / dotaz č. 122441
Vážený pane, doporučujeme řešit vaše otázky s příslušným stavebním úřadem. Názor naší energetické poradny není rozhodující. K vašim otázkám: ...
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Praha Ekowatt
4.11.20 / dotaz č. 122437
Dobrý den, na měrnou potřebu tepla na vytápění má vliv vlastní obálka budovy (plochy a součinitele prostupu tepla), dále vnitřní zisky od osob a spotřebičů, sluneční zisky, větrání a i třeba osvětlení, které má vliv na vnitřní zisky. ...
Odpovídá:  Ing. Gabriela Krajcarová - EKIS Praha Ekowatt
3.11.20 / dotaz č. 122436
Dobrý den, děkujeme za dotaz. Ano. V takovém případě je rovněž možné čerpat dotaci. Předpokládáme, že máte na mysli dotaci z programu Nová zelená úsporám....
3.11.20 / dotaz č. 122438
Vážený pane, děkujeme za váš dotaz. SCOP (sezonní topný faktor) je poměr vyrobeného tepla ke spotřebované elektřině. Říká, kolikrát více tepla získáme ze spotřebované elektřiny....
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Praha Ekowatt
31.10.20 / dotaz č. 122401
Vážený pane, srdečně Vás zdravím a děkuji za Váš dotaz do poradny i-EKIS. V první řadě je nutné definovat v souladu se stavebním zákonem způsob změny užívání konkrétních budov....
Odpovídá:  Ing. Ladislav Jůna - EKIS Praha Ing. Jůna
30.10.20 / dotaz č. 122306
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz a zájem o naše poradenství. Tuto problematiku řeší několik předpisů a norem. Základním předpisem je zákon o hospodaření energií známý pod číslem 406/2000 Sb. Jeho poslední novela má číslo zákona 3/2020 Sb....
30.10.20 / dotaz č. 122293
Dobrý den, Při rekonstrukci – předpokládám - teplovodní otopné soustavy je možné zcela jednoznačně apelovat na vybavení otopných těles termostatickými hlavicemi, které automaticky regulují výkon otopných těles na základě průtoku topné vody –...
Odpovídá:  Ing. Miroslav Šafařík - EKIS Praha Porsenna
Téma:  Vytápění
28.10.20 / dotaz č. 122175
1.- stavba komínu obecně by neměla být realizována bez souhlasu místně příslušného stavebního úřadu, který by si měl vyžádat souhlas majitelů sousedních pozemků, a to zejména v případě, kdy lze objektivně očekávat ovlivnění sousedských vztahů....
Odpovídá:  Ing. Valtr Sodomka - EKIS Kamenice
Téma:  Legislativa
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 764 | »