MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Hledat odpověď / dotaz 

12.8.20 / dotaz č. 119498
Dobrý den,

chvíli mi to trvalo, ale konzultoval jsem Váš dotaz se SEI. Na tuto činnost při napsném výkonu nepotřebujete liceni.

Děkuji za dotaz a jsem s pozdravem.

Pavel Konečný...
Odpovídá:  Ing. Pavel Konečný - EKIS Uherský Brod
12.8.20 / dotaz č. 119668
Základním problémem je v tomto případě komplexnost řešení. Tedy především, jaký je stav objektu – těsnost konstrukce, způsob vytápění, systém výměny vzduchu, energetická náročnost atd.....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice
12.8.20 / dotaz č. 119664
Dobrý den, možností, jak půdu zateplit, je více. Nejjednodušší je položit na stávající záklop parobrzdu (podmínky stávající stavby asi neumožní instalovat skutečně parotěsnou vrstvu)....
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
10.8.20 / dotaz č. 119568
7.8.20 / dotaz č. 119438
Dobrý den, vámi uváděný a zakoupený výrobek je pro tyto účely určen a co se týče bezpečnosti, neměl by být žádný problém. Na stránkách výrobce je k dispozici prohlášení o shodě, tzn....
Odpovídá:  DiS. Ondřej Pokorný - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Elektřina
6.8.20 / dotaz č. 119367
Dobrý den, naše poradenské středisko se nespecializuje na oblast vodního hospodářství, potažmo malých vodních elektráren a to jak v oblasti technické, tak dotační. Nicméně Min. průmyslu a obchodu vyhlásilo v předchozím období V....
Odpovídá:  Ing. Pavel Svoboda - EKIS Olomouc
5.8.20 / dotaz č. 119453
Dobrý den, v případě, že se jedná o novostavbu rodinného domu, je nutné při provádění výpočtů energetické náročnosti předmětné budovy postupovat vždy na základě projektové dokumentace a v souladu s metodikou hodnocení energetické náročnosti budovy...
Odpovídá:  Ing. Lukáš Svoboda - EKIS Olomouc
5.8.20 / dotaz č. 119334
Dobrý den, od 1.9. 2020 je dle platné vyhlášky potřeba splnit zákonné požadavky v tu danou dobu. Což znamená odevzdat průkaz energetické náročnosti dle nové vyhlášky....
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý - EKIS Brno CPD
5.8.20 / dotaz č. 119310
Dobrý den, kvalitní klima v interiéru tvoří především kvalitní větrání. Materiály ať už povrchů, tak obvodových stěn se na kvalitě vnitřního prostředí podílí jen nepatrnou částí....
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý - EKIS Brno CPD
2.8.20 / dotaz č. 119306
Dobrý den, děkuji za Vaše dotazy. Odpovědi přikládám následující: 1) technické systémy dle vyhlášky 78/2013 jsou myšleny tepelné zdroje (kotel na tuhá paliva, kondenzační kotel, tepelné čerpadlo....apod....
Odpovídá:  Ing. Martin Šauer - EKIS Hradec Králové
29.7.20 / dotaz č. 119152
Dobrý den, možností předsazené/polopředsazené montáže je celá řada. Doporučuji zvolit některý z již existujících systémů. Varianta může být například osazení na celoplošný rám z únosné tepelné izolace nebo použití kompozitních úhelníků....
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý - EKIS Brno CPD
22.7.20 / dotaz č. 119062
Dobrý den, cíle ČR ohledně energetických úspor jsou formálně deklarovány v dokumentech: Dlouhodobá strategie renovací na podporu renovace vnitrostátního fondu obytných a jiných než obytných budov, veřejných i soukromých...
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
Téma:  Legislativa
22.7.20 / dotaz č. 119040
Dobrý den, co se týče vyhlášení výzev programu EFEKT v současnosti se plánuje vyhlášení výzvy podprogramu 1A a to v srpnu, výzva trvá obvykle 1 měsíc, ale oficiální informaci nemáme, ostatní výzvy se neplánují. S pozdravem...
Odpovídá:  Ing. Ondřej Němec - EKIS Jihlava EAV
22.7.20 / dotaz č. 119001
Dobrý den, základem je, že se nezpracovávají audity pro jednotlivé objekty, ale jeden audit pro město a obec jako celek (který se případně může rozdělit na dílčí sub-audity ucelených částí, pokud je to rozsáhlé hospodářství). Není resp....
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý - EKIS Brno CPD
22.7.20 / dotaz č. 118761
Vážený pane, děkuji za váš dotaz. Pro detailní srovnání variant by bylo vhodné provést výpočet, který zohlední konkrétní spotřebu vašeho domu i cenové nabídky vašich dodavatelů. Rámcové srovnání si můžete udělat pomocí kalkulátorů: ...
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
Téma:  Vytápění
21.7.20 / dotaz č. 118924
Provedli jsme orientační výpočet spalinové cesty pro stávající vícevrstvý komín CIKO UNIVERSAL v dimenzi 200 mm, do kterého chcete nově připojit krbová kamna Gremio 1 (spalinové hrdlo 150 mm)....
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice
Téma:  Vytápění
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 758 | »