MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Legislativa 

29.4.20 / dotaz č. 116717
Drobný zádrhel Vašeho dotazu je v terminologii. Dle platné legislativy je povinností majitele nemovitosti zajistit provedení REVIZE pouze 1 x, a to při uvedení spotřebiče do provozu. Následně musí zajistit provádění KONTROLY 1 x ročně....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Legislativa
14.4.20 / dotaz č. 116556
Dobrý den pane Koutný, máte pravdu, že dům pro rekreaci nemusí splňovat podmínky řešené v PENB. Jestli ovšem je dům v katastru nemovitostí veden jako rodinný dům, pak je řešen jako rodinný dům....
Odpovídá:  Mgr. Ondřej Skrott - EKIS Zábřeh, Energetika Zábřeh
Téma:  Legislativa
3.4.20 / dotaz č. 116465
Dobrý den, tato skladba je na stavbách velmi používané, Certifikáty by měli mít jednotlivé výrobky, tak i celá skladba z daných materiálů konkrétní výrobců....
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý - EKIS Brno CPD
Téma:  Legislativa
24.3.20 / dotaz č. 116395
Dobrý den, V současné době je novela vyhlášky č.78/2013 Sb. v legislativním procesu. Před zavedením opatření proti šíření koronavirové nákazy byl předpoklad vydání znění vyhlášky v průběhu dubna 2020 a nabití účinnosti v září 2020....
Odpovídá:  Ing. Michal Čejka - EKIS Praha Porsenna
Téma:  Legislativa
19.3.20 / dotaz č. 116357
Dobrý den, ohledně měření spotřeby a rozúčtování trakční elektrické energie najdete více informací na následujícím odkazu: https://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/sze-hradec-kralove/trakcni-elektrina...
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros
Téma:  Legislativa
13.3.20 / dotaz č. 116300
Dobrý den, definice termínu Větší změna dokončené budovy je uvedena v § 2, odst. 1, písm. s), v uvedeném zákoně 406/2000 Sb. v aktuálním znění (účinnost od 25.1.2020)....
17.2.20 / dotaz č. 115329
Vážený pane, k Vašemu dotazu Vám sdělujeme následující : a/ Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií prošel novelou a jeho novelizované znění je ve Sbírce zákonů uvedeno jako zákon č. 3/2020, publikovaný zde 10.1.2020, s účinností od 25.1.2020....
12.2.20 / dotaz č. 115226
Vážená paní, požadavky na energetickou náročnost novostavby haly, hodnocené jako budova s téměř nulovou spotřebou energie, jsou splněny, pokud hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené haly nejsou vyšší než referenční hodnoty....
13.1.20 / dotaz č. 114540
Vážený pane, z důvodu zpřísněných hodnot ukazatelů energetické náročnosti budovy platných od 1. 1. 2020 pro nové budovy, které musí splňovat požadavky na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie doporučuji následovné: ...
13.10.19 / dotaz č. 112616
Dobrý den, legislativou, danou Vyhl. 78/2013 Sb. v aktuálním znění, jsou dané hodnoty redukčního činitele požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla /fr/, u nové budovy 0,8, u budovy s téměř nulovou spotřebou energie 0,7....
Odpovídá:  Mgr. Jindřich Syrový ml. - EKIS Kolín SIGREEN
Téma:  Legislativa
7.10.19 / dotaz č. 112099
Dobrý den, dle zákona 406/2000 Sb. musí obecně všechny nové budovy a větší změny dokončených budov splňovat požadavky na energetickou náročnost. Splnění požadavků se dokládá průkazem energetické náročnosti budovy....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Kupsa - EKIS Praha DEK
Téma:  Legislativa
10.9.19 / dotaz č. 111049
Pojem "spalinová cesta" je vymezen zákonem 133/1985 Sb.v aktuálním znění, a to v §43, odst 2 - "Spalinovou cestou se pro účely tohoto zákona rozumí dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Legislativa
30.8.19 / dotaz č. 110703
Každopádně jakákoliv podepsaná a orazítkovaná zpráva je platná, přičemž v podstatě u všech revizí, kontrol a posudků obecně platí, že aktuální je poslední verze....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Legislativa
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 22 | »