MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Zateplování budov  

4.11.19 / dotaz č. 113885
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz a zájem o poradenství. Z Vašeho popisu vyplývá, že nyní máte horní líc povalů odkrytý. Nic tedy nebrání tomu, aby povaly byly dobře očištěny, jsou starší, tedy prohlédnout zda nejsou nějak bioticky narušeny....
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
21.10.19 / dotaz č. 113094
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz a zájem o poradenství. K návrhu řešení podlahy: Z Vašeho popisu lze usoudit, že jste si vědom i nutnosti provedení odvětrání pod podlahou. To by mohlo mít dva důvody – vlhkost a radon....
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
21.10.19 / dotaz č. 113064
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz a zájem o poradenství. Rodinný dům je postavený patrně z pórobetonových tvárnic. Uvádíte v dotazu ytong, ten se ale pod tímto označením před 30 lety ještě v tehdejší ČSSR nevyskytoval....
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
16.10.19 / dotaz č. 112796
Dobrý den, pro využití dotačního programu NZÚ budete potřebovat energetického specialistu/auditora, který vypracuje energetický posudek a projektanta, který vypracuje projektovou dokumentaci stávajícího a navrhovaného stavu....
Odpovídá:  Ing. Jiří Šál - EKIS České Budějovice OP ČSSI
14.10.19 / dotaz č. 112721
Dobrý den, součinitel prostupu tepla uváděné skladby (např. žb 300 mm) s fenolickou pěnou je U = 0,153 W/m2K součinitel prostupu tepla této skladby s extrudovaným polystyrénem je U = 0,197 W/m2K...
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský - EKIS Vysoké Mýto
7.10.19 / dotaz č. 112265
Dobrý den, děkujeme za dotaz. Záměna minerální vaty za polystyren prinicipiálně problém není. Předpokládáme, že stávající konstrukce dřevěného stropu žádnou existující parozábranu neobsahuje....
Odpovídá:  Ing. Jan Antonín - EKIS Jablonec nad Nisou
7.10.19 / dotaz č. 111958
Dobrý den, děkujeme za dotaz v naší Ekis poradně. Zateplení podlahy půdy narychlo na zimu má význam, pokud je to jediné slabé místo a sami cítíte, že obytné místnosti pod půdou rychle vychladnou....
Odpovídá:  Ing. Kateřina Tokarová* -
13.9.19 / dotaz č. 111059
Vážený pane, k Vašemu dotazu týkajícího se způsobu provedení zateplení v místě věncových a překladových konstrukcí, Vám sdělujeme následující:...
Odpovídá:  Ing. Pavel Svoboda - EKIS Olomouc Svoboda
9.9.19 / dotaz č. 110771
Dobrý den,
takto portál by měl sloužit k technickému poradenství, nikoliv k doporučování firem. Nicméně na prověřené firmy se můžete podívat mezi naše členské firmy na www.pasivnidomy.cz...
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý - EKIS Brno CPD
6.9.19 / dotaz č. 110903
Dobrý den, Děkujeme za dotaz. Zateplení obvodového zdiva i v této tloušťce je možné, je však potřeba volit ze systému, jehož tepelný odpor bude natolik dostačující, aby byla linie rosného bodu vedena v izolantu....
Odpovídá:  Ing. Lukáš Pučelík - EKIS Praha Porsenna
3.9.19 / dotaz č. 110802
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz. Rizikovým místem popsané skladby je horní zaklopení pochozí vrstvou z OSB desek tloušťky 18 mm. Je pravda, že na spodní OSB desce tloušťky 10 mm se nachází, jak uvádíte, parotěsná fólie....
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
29.8.19 / dotaz č. 110558
Dobrý den, typové řezy osazení tepelné izolace do I-nosníků, které tvoří překlad nad výplní do exteriéru, neexistují. Řešení tohoto detailu záleží na mnoha faktorech, například na způsobu uložení nosníků, osazení výplně, izolaci celého detailu atd....
Odpovídá:  Ing. Radek Dědina* -
27.8.19 / dotaz č. 110584
27.8.19 / dotaz č. 110428
Dobrý den, situace, kterou popisujete, vyznívá tak, že Váš vytápěný obytný prostor přímo sousedí snevytápěnými prostory domu, navíc velmi chladnými vlivem užívání objektu....
Odpovídá:  Ing. Martin Varga - EKIS Bystřice pod Hostýnem DEK
26.8.19 / dotaz č. 110520
Dobrý den, popsaná skladba stropu je z tepelně-technického hlediska v pořádku. Plní požadavek na součinitel prostupu tepla pro daný typ konstrukce i požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí. Parotěsná folie tedy není nutná. ...
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim
26.8.19 / dotaz č. 110302
Dobrý den. Děkuji za Váš doplňující dotaz. Problematika Vámi popisovaného zateplení je poměrně složitá a nelze než doporučit bezplatnou osobní konzultaci v některém ze středisek EKIS, které v okolí Vašeho bydliště jistě bude....
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
14.8.19 / dotaz č. 110198
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz a zájem o poradenství. Pokud nebylo po rozkrytí detailu uložení trámů nalezeno jejich narušení nebo známky probíhající kondenzace, je to jistě pozitivní, ale neznamená to, že ke změnám vlhkosti ve skladbě nedochází....
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
12.8.19 / dotaz č. 110108
Pane Voborný, k Vašemu dotazu jen v teoretické rovině. Pokud chcete zateplovat, tak se doporučuje provádět zateplení ze strany nižší teploty, tj. ze strany půdy....
Odpovídá:  Ing. Pavel Juda - EKIS Žďár nad Sázavou
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 197 | »