MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Energie větru 

3.11.08 / dotaz č. 11492
Vážený pane , souhlas dotčených fyzických a právnických osob je nutný při stavebním povolení, netýká se to jen sousedů, ale třeba orgánů ochrany přírody. Informujte se na stavebním úřadě a podívejte se do stavebního zákona č. 183/2006....
Odpovídá:  Ing. Světlana Votavová* -
3.11.08 / dotaz č. 11433
Vážený pane , pokud chcete elektřinu prodávat, jde o podnikání v energetice. Živnostenský list se zde nevydává, místo něho potřebujete licenci pro podnikání v energetice. Podmínky udělení licence upravuje zákon č....
Odpovídá:  Ing. Světlana Votavová* -
4.12.07 / dotaz č. 8678
Vážený pane, zkuste se obrátit třeba na pana Floriše http://www.estav.cz/dozep/ nebo na firmu Windtower http://www.windtower.cz/cz/index.htm nebo na některého z majitelů malých větrných el. uvedených v atlasu OZE:...
Odpovídá:  -
19.11.07 / dotaz č. 8226
Dobrý den, při své činnosti prochází kabeláží poměrně vysoký proud, proto výrobce nepoužívá žádné kroužky ani uhlíky, protože se mohou stát zdrojem častějších poruch....
Odpovídá:  -
18.10.07 / dotaz č. 8345
Dobrý den! K Vašemu dotazu sděluji následující: Rotor Savoniova větrného motoru se otáčí rozdílem tlaku na návětrné a závětrné straně zakřivených ploch(vypouklé a vyduté) vzájemně přesazených( Robinsonův efekt)....
Odpovídá:  -
10.10.07 / dotaz č. 8280
Vážený pane, Výkupní ceny jsou stanoveny jako minimální ceny podle zvláštního právního předpisu2). V rámci jedné výrobny elektřiny nelze kombinovat režim výkupních cen podle bodu (1.2.) a režim zelených bonusů podle bodu (1.3.)....
Odpovídá:  -
14.9.07 / dotaz č. 8106
Vážená paní , v souvislosti s výstavbou větrných elektráren (VTE) je potřeba postupovat podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Především je třeba vyžádat si stanovisko orgánu územního plánování a místně příslušného stavebního úřadu....
Odpovídá:  -
3.9.07 / dotaz č. 8092
Dobrý den, Dle závěrů pracovního jednání ERÚ s externími experty a zástupci České společnosti pro větrnou energii, které proběhlo cca před měsícem přijal ERÚ některé argumenty a připomínky ČSVE a expertů k parametrům výpočtu a nastavení výkupních...
Odpovídá:  -
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 11 | »