MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ PO DOBU PANDEMIE.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Vytápění 

11.6.20 / dotaz č. 117863
Výška komínu nad střechou objektu i ve vztahu k okolním budovám je dána ČSN 73 4201 a toto znění je přeneseno vyhláškou 268/2009 Sb. jako zákonná úprava ...
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice
Téma:  Vytápění
11.6.20 / dotaz č. 117812
Tuto situaci popisuje ČSN 73 4201 pouze obecně, bez taxativního vyjádření výškové, nebo stranové odchylky. Požadavek na výškový rozdíl mezi ústím nasávání spalovacího vzduchu a výdechy technologií bývá někdy řešen v technickém návodu výrobce....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice
Téma:  Vytápění
8.6.20 / dotaz č. 117262
8.6.20 / dotaz č. 117715
Dobrý den,Děkujeme za váš dotaz. Pro výpočet tepelných ztrát je potřeba se obrátit na projektanta vytápění - ten tepelnou ztrátu vypočítá. ...
Odpovídá:  Ing.arch. Petr Kvasnička - EKIS Plzeň ArchEnergy
Téma:  Vytápění
2.6.20 / dotaz č. 117535
Pokud zvažujete připojení peletového spotřebiče do stávající komínu, pravděpodobně bude potřeba komín vložkovat. Pro stanovení dimenze vložky je nutné provést normovaný výpočet podle ČSN EN 13 384-1....
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice
Téma:  Vytápění
1.6.20 / dotaz č. 117517
Váš dotaz vyžaduje dvě odpovědi: 1.- výměník na kouřovod teoreticky namontovat lze, a to včetně montážních redukcí. Podmínkou je ale následná revize včetně ověření funkčnosti spalinové cesty výpočtem dle ČSN EN 13 384....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice
Téma:  Vytápění
29.5.20 / dotaz č. 117271
Dobrý den na základě informací, které poskytujete je nemožné stanovit náklady na elektřinu jinak, nežli pouze zkušenostním odhadem. Abychom mohli provést kalkulaci předpokládaných nákladů bylo by potřeba podrobný výpočet....
Odpovídá:  Ing. Ondřej Hlaváč - EKIS Pardubice EPP
Téma:  Vytápění
26.5.20 / dotaz č. 117310
V zadání pro výpočet spalinové cesty chybí některé technické parametry spotřebiče. Tyto hodnoty lze orientačně dopočítat, ale parametry uváděné výrobcem spotřebiče (jmenovitý výkon a hmotnostní tok spalin, resp. objemový tok spalin) na sebe nesedí. ...
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice
Téma:  Vytápění
20.5.20 / dotaz č. 117101
Nejdříve je třeba si ujasnit, jak bude RD v průběhu dne využíván, tj. jestli je stále přítomen někdo, kdo zdroj vytápění může kontrolovat a regulovat – týká se krbových kamen nebo krbu....
Odpovídá:  Ing. Václav Rybář - EKIS Ústí nad Labem K Faktor
17.5.20 / dotaz č. 116946
Dobrý den, na úvod chci reagovat na skutečnost, že máte vyhotovený průkaz energetické náročnosti budovy -PENB (energetický štítek) na jehož základě budova splňuje požadavek na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie....
Odpovídá:  Ing. František Švadleňák - EKIS Uherský Brod
14.5.20 / dotaz č. 116864
Dobrý den, návrh vhodného technického systému vytápění a ohřevu vody ovlivňuje spoustu faktorů, o kterých teď bohužel nemám informace, přesto se ale pokusím Vám odpovědět na Váš dotaz....
Odpovídá:  Ing. Marcela Šafářová - EKIS BRNO DEK
28.4.20 / dotaz č. 116694
Ve Vaší situaci není nutné dělat zákonem požadovanou revizi - bez připojeného spotřebiče to ani fakticky nelze. Revizi lze provést až s připojeným spotřebičem, tedy před tím, než se komín začne používat....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice
Téma:  Vytápění
19.4.20 / dotaz č. 116526
Dobrý den, Dotační tituly aktuálně vypsané pro BD, zateplení atd jsou z dotačního titulu ZELOená úspora a IROP. pouze při zateplení střešního pláště, nemusí být dosažena dostatečná úspora energií a není zaručeno, že na dotatční titul dosáhnete. ...
Odpovídá:  Ing., Ph.D. David Sýkora - EKIS Ostrava Sýkora
24.3.20 / dotaz č. 116387
23.3.20 / dotaz č. 116396
Dle platné legislativy by veškeré stavby, včetně rekonstrukcí, týkající se vytápění, měly být odsouhlaseny stavebním úřadem. Získáním souhlasného stanoviska stavebního úřadu předejdete možným komplikacím do budoucna....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice
Téma:  Vytápění
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 94 | »