MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Vytápění 

30.7.19 / dotaz č. 109679
Dobrý den, vaše roční spotřeba mi přijde dost vysoká, pokud máte zateplený menší domek. Bohužel jsem nenašel žádné technické parametry k vámi uváděnému kotli a nevím tedy o jaký typ kotle se jedná a samozřejmě záleží i v jakém je stavu....
Odpovídá:  DiS. Ondřej Pokorný - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Vytápění
22.7.19 / dotaz č. 109341
Podobný detail není konkrétně legislativně řešen. Je proto třeba použít obecně technicky vyhovující řešení. Předpokládáme „klasický“ jednovrstvý komín zděný z plných pálených cihel s tloušťkou stěny 150 mm....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice
Téma:  Vytápění
15.7.19 / dotaz č. 109253
11.7.19 / dotaz č. 109098
Základním zjednodušeným výpočtem vychází minimální účinná výška 7-9 m pro plný výkon a cca 9-11 m pro výkon částečný. Tuto informaci však v žádném případě NELZE POUŽÍT JAKO PODKLAD PRO NÁVRH SPALINOVÉ CESTY !!...
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice
Téma:  Vytápění
8.7.19 / dotaz č. 109021
Využívání komínů by měla řešit smlouva SVJ, a to včetně mechanismu legislativně povinných kontrol. Při založení SVJ měla být provedena tzv."pasportizace", tedy zakreslení komínů a jednotlivých připojených bytů....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice
8.7.19 / dotaz č. 109038
Dobrý den a děkuji za Váš dotaz. Pro náhradu vašeho stávajícího kotle na koks jiným tepelným zdrojem by bylo vhodné využít probíhající akce „kotlíkové dotace“, která směřuje k náhradě kotlů na tuhá paliva jinými tepelnými zdroji....
1.7.19 / dotaz č. 108872
Vážený pane, při přechodu na vytápění elektřinou je třeba zvážit následující: 1/ Je třeba zvýšit velikost jističe, např. pro elektrokotel 20 kW je třeba zvýšit jistič o 3x32 A. Nejprve tedy musíte požádat vašeho distributora (PRE, E....
1.7.19 / dotaz č. 108821
V obecné rovině představuje negativní spád na kouřovodu především tlakovou (tahovou) ztrátu, která musí být kompenzována vyšším disponibilním tahem komínu. Prakticky je tedy nutné provést ověřovací výpočet dle ČSN EN 13 384....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice
Téma:  Vytápění, Uhlí
3.6.19 / dotaz č. 107977
Vážená paní, děkuji za vaše dotazy. V rámci kotlíkových dotací se nepodporuje elektrické vytápění. Můžete získat dotaci na: - tepelné čerpadlo (dotace až 80 % nejvýše však 120 tis. Kč)...
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
30.5.19 / dotaz č. 107762
28.5.19 / dotaz č. 107808
Vlastnosti konkrétního komínu, a to bez ohledu na použitý materiál vložky, se popisují dle ČSN EN 1443. Komíny stejného zatřídění mají tedy (logicky) i stejné vlastnosti a jsou stejně výhodné - opět bez ohledu na použitý materiál....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice
24.5.19 / dotaz č. 107690
Provedení revize předepisuje v obecné rovině zákon č.133/1985 Sb. v aktuálním znění v §43 a §45. Konkrétní požadavky jsou zakotveny v související vyhlášce č.34/2016 Sb., a to zejména v §3, kde je mimo jiné uvedeno: ...
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice
Téma:  Vytápění
19.5.19 / dotaz č. 107419
Dobrý den, pro bytové domy existuje dotační titul z Ministerstva pro místní rozvoj IROP. Spoluúčast na dotované aktivity je od 30%. Aktuální výzva končí ale 29.11.2019 a k žádosti je třeba podat mj....
8.4.19 / dotaz č. 105858
Dobrý den. Obecně podlahové topení není příliš vhodné do PD, jelikož vytápění zde je spíše dotápěním, vykrýváním komfortu. Je v provozu řádově pár dní v roce....
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý - EKIS Brno CPD
2.4.19 / dotaz č. 105807
Vážený pane, teoreticky to funguje tak, jak píšete - podlahové souvrství pouze zpomalí tok tepla z trubek podlahového topení do místnosti. V praxi ale nelze zanedbat dvě věci: ...
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
Téma:  Vytápění
21.3.19 / dotaz č. 105279
Dobrý den, základní požadavek je povinná výměna teplovodních kotlů na pevná paliva tříd 1 a 2, jejichž provoz bude zakázán od 1. září 2022 podle §17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Takže pokud doma provozujete kotel 3....
Odpovídá:  Ing., Ph.D. David Sýkora - EKIS Ostrava Sýkora
Téma:  Vytápění
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 90 | »