MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Vytápění 

21.3.21 / dotaz č. 124856
Čištění je možné vrchem, spodními vybíracími dvířky, nebo vymetacími dvířky umístěnými mezi sopouchem a ústím komínu. Při výšce komínu téměř 9 metrů nelze doporučit čištění spodem....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
19.3.21 / dotaz č. 124647
Dobrý den, v případě, že se jedná o rodinný dům (objekt určený k trvalému bydlení) a pokud jsou v domě instalovány pouze lokální topidla na vytápění, což ve vašem případě krbová kamna a plynové vafky jsou, tak je možné zažádat o dotaci v programu...
Odpovídá:  DiS. Ondřej Pokorný - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Vytápění
16.3.21 / dotaz č. 124671
Dobrý den, není to čistě energetické téma, ale něco jsem k tomu nastudoval a zkonzultoval s kolegy. V normách týkajících se odkouření je tato problematika sepsána trochu šalamounsky....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Kupsa - EKIS Praha DEK
Téma:  Vytápění
16.3.21 / dotaz č. 124663
Problémem je praktický výklad vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu, kde je uvedeno, že vývod na fasádu může být použit pouze v odůvodněných případech....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
16.3.21 / dotaz č. 124656
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
15.3.21 / dotaz č. 124645
Dobrý den, využití dotací je určitě možné, bude se jednat o dotační titul Nová zelená úsporám. Využít je možné jednak na zlepšení obálky budovy (okna, zateplení, atd.), jednak na systém vytápění (výměnu zdroje) a také na případné řízené větrání. ...
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý - EKIS Brno CPD
Téma:  Vytápění
12.3.21 / dotaz č. 124613
Pokud budete chtít dodržet současnou legislativu, musíte zajistit pro každý spotřebič samostatný odvod spalin. To znamená tři vložky. Vložení jedné vložky do komínu s připojenými spotřebiči je legislativně nepřijatelné....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
3.3.21 / dotaz č. 124370
Dle ČSN 73 4201, kterou lze v této části považovat za právně nezávaznou, ale současně vymezující obvykle požadované technické podmínky, je výška fasádního vyústění pro plynové spotřebiče od 7 do 24 kW stanovena min. 2 m nad terénem....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
28.2.21 / dotaz č. 124308
Dobrý den, pane Marku, elektřina je obecně nejdražší energonositel, takže v oblasti energetiky se jí spíše snažíme vyhýbat. Elektrické přímotopy mají i své výhody, a to jednoduchost realizace, nízké pořizovací náklady....
Odpovídá:  Ing. Karel Šafařík - EKIS Praha Anylopex
Téma:  Vytápění
28.2.21 / dotaz č. 124295
27.2.21 / dotaz č. 124135
Dobrý den, Děkujeme za dotaz. Tam, kde není zaveden plyn, zbývá volit z běžných zdrojů tepla kotel na tuhá paliva nebo elektřinu. Vytápění přímo elektřinou je investičně levné, ale provozně drahé....
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Krejčí - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Vytápění
26.2.21 / dotaz č. 124106
Vážený, k Vašemu dotazu Vám sdělujeme následující: Pro Vámi popsaný případ by připadali v úvahu v zásadě tři varianty elektrického vytápění :...
Odpovídá:  Ing. Pavel Svoboda - EKIS Olomouc Ing. Svoboda
Téma:  Vytápění
24.2.21 / dotaz č. 124105
Dobrý den, děkujeme za váš dotaz. V případě, že je na vašem objektu nutné realizovat rekonstrukci zdroje pro vytápění a přípravu teplé vody je na místě se zamyslet nad možnými plánovanými rekonstrukcemi na obálce budovy, které budou mít...
Odpovídá:  Ing. Lucia Balogová - EKIS Most Středisko pro úspory energie
Téma:  Vytápění
19.2.21 / dotaz č. 123909
Dobrý den, pokud máte v projektu navrženo tepelné čerpadlo pro vytápění i ohřev TV (upřesnění - zkratka TUV se již aktuálně nepoužívá) je to provozně levné a současně ekologické řešení, přispívá k úspoře primárních zdrojů....
17.2.21 / dotaz č. 123880
Dobrý den, záleží na celkové spotřebě. Sazba D26d je vhodná pro akumulační vytápění u celkové vyšší spotřeby. U nižších spotřeb se doporučuje sazba D25d. Pro jiné elektrické vytápění (přímotop, hybridní či TČ) musíte volit sazbu D57d....
Odpovídá:  Ing. Michaela Andrejsová - EKIS Nymburk Andami
Téma:  Vytápění
16.2.21 / dotaz č. 123777
Dobrý den, pokud bude komín z HELUZ systému, je lepší pro tento výkon 200mm průměr komína. Pokud však zvolíte zadní připojení pro zvýšení učinné výšky, mohl by i průměr 180mm vyhovět....
Odpovídá:  Ing.,Ph.D. Petr Kotek - EKIS Jablonec nad Nisou, EnergySim
13.2.21 / dotaz č. 123784
Dobrý den zcela souhlasím s vaším pohledem na výpočet dle normy, bych také použil normovou hodnotu 0,18 W/mK . Další dostupné zdroje říkají, že tepelná vodivost smrku se pohybuje v rozmezí 0,113 - 0,339 W/mK při 12% vlhkosti. ...
Odpovídá:  Ing. Ondřej Hlaváč - EKIS Pardubice EPP Bohemia
Téma:  Vytápění
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 54 | »