Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Vytápění 

22.1.24 / dotaz č. 182964
Dobrý den, při návrhu hlavního zdroje vytápění je potřeba nejprve stanovit tzv. tepelnou ztrátu objektu. Podle toho se dá stanovit kolik bude potřeba kilowatthodin na vytápění a na ohřev teplé vody (orientačně podle počtu osob)....
Odpovídá:  Ing. Petr Kuře - EKIS Police nad Metují, IR Inspections
Téma:  Vytápění
4.1.24 / dotaz č. 181929
Orientační výpočet byl zpracován pro vícevrstvý komín s keramickou vložkou (tepelný odpor komínové konstrukce ve veřejně dostupných informacích nedohledán, zadán dle informace tazatele 0,8 m2.K/W). Spotřebič je závislý na vzduchu z místnosti....
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
19.12.23 / dotaz č. 179922
Orientační výpočet byl zpracován pro vícevrstvý komín s keramickou vložkou (tepelný odpor komínové konstrukce dopočítán 0,3 m2.K/W – 20 mm izolace). Do spotřebiče je přiveden vzduch z exteriéru samostatným kanálem DN 100 mm....
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
15.12.23 / dotaz č. 180596
Dobrý den, pro získání dotace na zateplení (a výměnu oken, dveří a zasklení v obálce budovy) z dotačního titulu NZÚ Rodinné domy musí navržená a provedená energeticky úsporná opatření splnit ...
14.12.23 / dotaz č. 180559
Dobrý den, Energeticky úsporná opatření rodinných domů podporuje dotační titul „NZÚ rodinné domy“. Podporována jsou opatření, která splňují dotační podmínky a byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021. ...
30.11.23 / dotaz č. 179695
29.11.23 / dotaz č. 179535
Návrh vytápěcí soustavy je věc poměrně složitá s tím, že za základní požadavek lze považovat provozní optimalizaci. Přitom lze dovozovat, že jakékoliv „universální řešení" je obvykle s tímto požadavkem v rozporu....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
29.11.23 / dotaz č. 179075
Orientační výpočet byl zpracován pro vícevrstvý, nerezový komín (do výpočtu dosazen RAAB DW, tepelný odpor komínové konstrukce dle prohlášení o vlastnostech 0,41 m2.K/W - 30 mm izolace) v exteriérovém provedení....
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
29.11.23 / dotaz č. 178841
Orientační výpočet byl zpracován pro vícevrstvý nerezový komín (do výpočtu zvolen RAAB – DW, tepelný odpor komínové konstrukce dle prohlášení o vlastnostech 0,41 m2.K/W). Ve výpočtu je přívod vzduchu ke spotřebiči řešen samostatným kanálem pr....
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
22.11.23 / dotaz č. 178512
Připojování spotřebičů na komíny obecně řeší ČSN 73 4201, případně ČSN EN 15 287. Ani jedna z těchto norem, ani nadřízené předpisy ovšem neřeší detaily, které by standardně měly být součástí montážních návodů jednotlivých výrobců....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 72 | »