MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Legislativa 

8.7.19 / dotaz č. 109021
Využívání komínů by měla řešit smlouva SVJ, a to včetně mechanismu legislativně povinných kontrol. Při založení SVJ měla být provedena tzv."pasportizace", tedy zakreslení komínů a jednotlivých připojených bytů....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
16.5.19 / dotaz č. 107389
Dobrý den, nejsme si jisti, který článek máte konkrétně na mysli. Váš dotaz a vzniklý problém je právního rázu. Nejsme schopni Vám jako energetičtí specialisté v tomto odborně pomoci....
Odpovídá:  Vladimír Novotný ml. - EKIS Třebíč EuroEnergo
23.4.19 / dotaz č. 106451
Dobrý den, pokusím se odpovědět na Vaše dotazy, ale nejprve si musíme ujasnit, o jakou změnu budovy by šlo. Pokud budete zasahovat do obálky budovy v rozsahu větším než 25% z celkové obálky, tak se bude jednat o tzv větší změnu dokončené budovy....
Odpovídá:  Ing. Arch. Klára Voláková* -
Téma:  Legislativa
11.3.19 / dotaz č. 105002
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz a zájem o poradenství. Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budovy je stanovena v zákonu 406/2000 Sb. v platném znění (131/2015 Sb.). Konkrétně v paragrafu 7a....
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Legislativa
7.2.19 / dotaz č. 102892
Dobrý den, na Váš dotaz není v tuto chvíli jednoznačná odpověď,zejména bez znalosti užívání budov, případně jich stáří. Pokud jsou budovy postaveny před rokem 1947 tak PENB mít nemusí....
Odpovídá:  Ing. Pavel Halada* -
6.2.19 / dotaz č. 103129
Dobrý den, tuto problematiku bych nejlépe doporučil řešit domluvou členů SVJ. Vodítkem pro Vás může být ČSN EN 12831 - z jejího pohledu jde nejspíše o "vedlejší vytápěnou místnost" s vnitřní výpočtovou teplotou 15°C....
Odpovídá:  Ing. Jan Kárník - EKIS Rakovník Ing. Tichý
11.1.19 / dotaz č. 102440
Vážený pane, děkuji za vaše dotazy. Pokud vaše FVE funguje v režimu zelených bonusů, pak připojení dalšího spotřebiče (ohřívač vody) nemá na její provoz žádný vliv. Není důvod zasahovat do elektroměrů, resp. do jejich plomb....
10.1.19 / dotaz č. 102359
Dobrý den Topná křivka udává závislost teploty topné vody na venkovní teplotě. Dodavatel tepla má limitní hodnoty, které může dodat do objektu. Tyto jsou v souladu s ostatními domy v dané lokalitě....
Odpovídá:  Antonín Žvak - EKIS Ostrava DK projekt
Téma:  Legislativa
31.12.18 / dotaz č. 102223
Dobrý den. Děkujeme za Váš dotaz. Předpokládám, že ve Vašem domě se nacházejí poměrové měřiče. K nim bychom mohli uvést následující fakta....
19.12.18 / dotaz č. 102122
Dobrý den, primární rozvod teplonosného média by měl být vždy veden prostorem mimo budovy tak, aby VS napojená na primární rozvod byla umístěna u vnější obvodové stěny napojovaného objektu....
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
11.12.18 / dotaz č. 101713
Dobrý den, děkujeme Vám za dotaz. Budeme předpokládat, že v roce 2018 už na stavební úřad nic podat nestihnete. Tedy první formu stihnete v roce 2019....
12.11.18 / dotaz č. 101504
Dobrý den, je zvláštní, že na teplovod nebylo zřízeno věcné břemeno. Obecně se umístění horkovodu (nebo jiného teplovodního potrubí, plynovodu či el.kabelu) řeší zřízením věcného břemene. Za ně dostanete peněžní náhradu....
Odpovídá:  Ing. Jakub Dvořák* - EKIS Jablonec nad Nisou, EnergySim
Téma:  Legislativa
25.10.18 / dotaz č. 100704
Děkujeme za Váš dotaz a v návaznosti na něj odpovídám následující: ČEZ je distributor elektřiny. Veškerý rozvoj distribuční sítě či její údržbu zadávají externím firmám. Tyto firmy mohou vykonávat činnost na distribuční soustavě....
Odpovídá:  Ing. Josef Šťastný - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Legislativa
5.10.18 / dotaz č. 99591
Dobrý den, děkujeme za dotaz. Změna zákona č. 406/2000 Sb. - Zákon o hospodaření energií se má skutečně novelizovat - pravděpodobné přijetí bude někdy v polovině roku 2019. ...
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Radim Smolka* -
2.10.18 / dotaz č. 99375
Dobrý den, na tomto serveru se řeší věci související s úsporami energie a s tím související legislativou, bohužel tento zákon do tohoto okruhu témat bez Vašeho bližšího vysvětlení nepatří....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* -
Téma:  Legislativa
21.9.18 / dotaz č. 98355
Dobrý den pane Šulc, ve věci certifikace budov, Vám nejlépe poradí Mgr. František Macholda, odborník v této oblasti ze společnosti EKOWATT Praha. a vedoucí týmu certifikace budov pracující pod Českou radou pro šetrné budovy....
20.9.18 / dotaz č. 98737
Vážená paní, můžete použít dvě cesty. První z nich je, že původní dům i s nástavbou bude mít podle PENB energetickou náročnost C a průměrný součinitel prostupu tepla bude také C nebo lepší. To je u rekonstrukcí někdy těžké dosáhnout....
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Praha Ekowatt
Téma:  Legislativa
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 22 | »