MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Měření a regulace  

16.12.15 / dotaz č. 64869
Dobrý den, děkuji za dotaz. Kotlíkové dotace se budou vztahovat na výměnu hlavních zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za: tepelné čerpadlo, kotel na biomasu (hlavně dřevo nebo pelety), plynový kondenzační kotel nebo kotel na uhlí...
Odpovídá:  Ing. Oto Schreiber* - EKIS České Budějovice Energy Centre
16.12.15 / dotaz č. 64900
Dobrý den, děkujeme za vaše otázky. ad 1): Povinnost instalovat "měřiče", resp "indikátory" spotřeby tepla v bytech má vlastník budovy nebo, ve vašem případě, SVJ. Případnou pokutu (a to až do výše 200 tis....
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda -
12.12.15 / dotaz č. 64862
Dobrý den, předpokládám, že jste se přepsal a jedná se o jednotky kWh (místo uváděných MWh). Za období od dubna 2015 do srpna 2015, tedy cca 120 dnů jste měl průměrnou denní spotřebu: (220 - 169)/120 = 0,425 kWh/den....
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Martin Škopek* -
24.11.15 / dotaz č. 64356
Dobrý den, Tato problematika se řídí zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a jeho prováděcí vyhláškou v této věci č. 194/2007 Sb. v aktuálním znění (vyhl. 237/2014 Sb.). Zákon v této věci zavádí v §7, odst. 4, písm....
Odpovídá:  Ing., CSc. Bohuslav Málek * -
23.11.15 / dotaz č. 64459
Vážený pane, zákon č. 406/2000 Sb. a prováděcí vyhláška č. 194/2007 Sb. nerozlišuje povinnosti vlastníka bytového a nebytového domu. Platí pro oba typy budov. Způsob "měření" tepla předepsaný ve vyhlášce je opravdu spíše pro bytové domy....
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
16.11.15 / dotaz č. 64366
Vážený pane, vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, byla novelizována naposledy v listopadu 2014, vyhláškou 237/2014....
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda -
4.11.15 / dotaz č. 64134
Dobrý den, děkujeme za váš dotaz. Měřiče tepla na radiátorech, správněji indikátory topných nákladů (ITN) se vyrábí v různých provedeních. Elektronické ITN (s displejem) mohou být jednočidlové nebo dvoučidlové. Oba typy snímají teplotu tělesa....
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda -
16.10.15 / dotaz č. 63069
Vážená paní, povinnost instalovat termostatické ventily je něco jiného, než povinnost instalovat "měření" tepla. Obě věci jsou uvedeny v téže větě zákona zákona o hospodaření energií, č. 406/2000 Sb. Viz §7, odst. 4a): ...
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda -
13.10.15 / dotaz č. 62782
Vážená paní, majitel budovy má povinnost instalovat měření dodávky tepla do jednotlivých prostor. Tuto povinnost nemá pouze v případě, že se neprovádí rozúčtování tepla. Tedy že uživatelé prostor platí třeba paušální platbu podle podlahové plochy....
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda -
5.10.15 / dotaz č. 61122
Vážený pane, způsob zapojení dalšího zdroje do stávajícího systému je potřeba řešit individuálně. Ve vašem případě bude asi vhodné, aby v případě provozu TČ byla odstavena akumulační nádrž....
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
15.9.15 / dotaz č. 60985
Dobry den, abychom dokázali na Vaši otázku správně odpovědět, potřebovali bychom vědět, jak je Vaše teplo vyráběno? Plyn/elektřina/napojení na Centrální rozvod tepla... atd....
Odpovídá:  Ing. Vlastimil Sucháček* -
7.8.15 / dotaz č. 60007
Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Danou problematiku upravuje Zákon o metrologii č. 505/1990 Sb. v platném znění a jeho prováděcí předpis - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb....
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Martin Škopek* -
3.7.15 / dotaz č. 59283
Děkujeme za položení dotazu a protože z Vašeho dotazu vyplývá, i potenciálně větší rozsah obdobných možných pochybení, budu se snažit Vaši vzniklou situaci pochopit a popsat, pokud možno detailně, včetně návrhu na vyřešení správnosti měření a...
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE
2.7.15 / dotaz č. 59005
Dobrý den Po konzultaci výše uvedené problematiky se SEI a Asociaci energetických auditorů se domnívám, že budova která v katastru nemovitosti je evidována k jinému účelu než uvádí zákon 406/2000 Sb. v platném znění, např....
Odpovídá:  Otakar Slezák* -
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 11 | »