MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: En. audity, en. průkazy a štítky budov 

27.5.20 / dotaz č. 117421
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Naše kancelář sdružuje specialisty, kteří zajistí veškeré potřebné podklady pro vyřízení dotace nebo průkaz energetické náročnosti budovy....
19.5.20 / dotaz č. 117097
Dobrý den, od 25.1.2020 je skutečně nutné nahrávat do ENEX zdrojový soubor výpočtu. V programu ENERGETIKA se jedná o soubor s koncovkou .dkp. Stejně jako doposud se tedy nahrává XML, pomocí něhož nahrajete do ENEXu technické údaje k PENB....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Kupsa - EKIS Praha DEK
15.5.20 / dotaz č. 116913
Vážený, k Vašemu dotazu týkajícího se zateplení obvodových stěn výrobního objektu Vám sdělujeme následující: 1/ Z Vašeho stručného popisu vyplývá skladba stávající obvodové stěnové konstrukce -cihla plná sklad. tl. 450mm, oboustranně omítnutá....
14.5.20 / dotaz č. 116987
Dobrý den, ne, to se právě prokazuje tím energetickým posudkem. Jedná se energetický posudek který prověřuje technickou proveditelnost, ekonomickou proveditelnost a ekologickou proveditelnost. Energetický posudek tedy ze zákona potřebujete. ...
Odpovídá:  Ing. Tomáš Kupsa - EKIS Praha DEK
14.5.20 / dotaz č. 116871
Dobrý den, novelou 3/2020 Sb. zákona 406/2000 Sb. z 25.1.2020 byla povinnost zpracování energetického posudku s instalovaným výkonem nad 200 kW zrušena. Energetický posudek je ale vyžadován zákonem o ochraně ovzduší 201/2012 Sb....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Kupsa - EKIS Praha DEK
11.5.20 / dotaz č. 116820
Dobrý den, určení primární neobnovitelné energie je spojené také s měrnou potřebou tepla na vytápění, záleží proto na konkrétní hodnotě. Obecně lze říci, že s TČ vzduch-voda podoblast nová zelené úsporám B.2 lze splnit....
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý - EKIS Brno CPD
26.4.20 / dotaz č. 116686
Dobrý den, dle Vašeho popisu je pravděpodobné, že vzniknou dva nezávislé domy (samostatné nosné konstrukce, vlastní přípojky), tj. každý se samostatným číslem popisným. Je-li tomu tak, pak musí mít každý dům svůj PENB. ...
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Jiří Tencar - EKIS Praha Ecoten
13.3.20 / dotaz č. 116300
Dobrý den, definice termínu Větší změna dokončené budovy je uvedena v § 2, odst. 1, písm. s), v uvedeném zákoně 406/2000 Sb. v aktuálním znění (účinnost od 25.1.2020)....
2.3.20 / dotaz č. 115720
Dobrý den projekt energetických úspor pro vámi popisovaný objekt by odhadem stál 50-60 tisíc Kč. Jde o to, že projekt nemůže posoudit pouze vámi navrhované řešení, ale všechny možné energetické úspory....
26.2.20 / dotaz č. 115455
Dobrý den, omlouvám se, za pozdější reakci. V objektu se jako hlavní zdroj tepla dá využít například teplovzdušný systém s tepelným čerpadlem vzduch/vzduch, nebo teplovodní systém s kotlem na biomasu popřípadě s nákladnějším tepelným čerpadlem...
Odpovídá:  Ing. Jiří Šál* -
18.2.20 / dotaz č. 115543
Vážený pane, srdečně Vás zdravím a děkuji za Váš dotaz do poradny i-EKIS. Prvně je nutné definovat dům na stávajícím pozemku. Pokud je to stavba, která podléhá stavebnímu řízení, tak je uvedena jako stavba dočasná nebo trvalá....
Odpovídá:  Ing. Ladislav Jůna - EKIS Praha Ing. Jůna
17.2.20 / dotaz č. 115329
Vážený pane, k Vašemu dotazu Vám sdělujeme následující : a/ Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií prošel novelou a jeho novelizované znění je ve Sbírce zákonů uvedeno jako zákon č. 3/2020, publikovaný zde 10.1.2020, s účinností od 25.1.2020....
13.2.20 / dotaz č. 115425
Vážená paní kolegyně, domníváme se, že je na stavebníkovi, resp. projektantovi, aby zajistil splnění požadavků daných zákonem a jeho prováděcí vyhláškou. Energetický specialista musí zpracovat PENB v souladu s vyhláškou 78/2013....
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
12.2.20 / dotaz č. 115226
Vážená paní, požadavky na energetickou náročnost novostavby haly, hodnocené jako budova s téměř nulovou spotřebou energie, jsou splněny, pokud hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené haly nejsou vyšší než referenční hodnoty....
29.1.20 / dotaz č. 114744
Dobrý den, Jelikož před 4 dny vstoupil v platnost nový zákon, který oblast energetických auditů značně mění, je otázkou zda stále spadáte do kolonky velkých podniků. ...
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý - EKIS Brno CPD
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 52 | »