MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS

i-ekis-Internetové energetické konzultační střediskoPoradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS. Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.


zadejte číslo dotazu či klíčové slovo
VYHLEDAT ODPOVĚĎ V PORADNĚ I-EKIS

Nenašli jste odpověď? ZDE MŮŽETE POLOŽIT NOVÝ DOTAZ.

Zobrazit odpovědi k tématu 

Ceny energií, účtování tepla
Dotace a financování projektů
Elektřina
En. audity, en. průkazy a štítky budov
Energie z biomasy
Energie slunce – výroba elektřiny
Energie slunce – výroba tepla
Energie v obcích, městech, regionech
Energie vody
Energie větru
Kogenerace, trigenerace
Legislativa
Měření a regulace
Metoda EPC
Nízkoenergetické a pasivní domy
Ostatní
Osvětlení
Palivové články
Plyn
Příprava teplé vody
Tepelná čerpadla, geotermální energie
Uhlí
Úsporná opatření v průmyslu
Vytápění
Využití odpadního tepla
Větrání a rekuperace
Zateplování budov
cleaner

Odpovědi k tématu: vše 

Dobrý den,manžel letos zprovozní fotovoltaickou elektrárnu a mě jako účetní zajímá do které odpisové skupiny bude jeho investice patřit.V úplném znění zákona jsem to nenašla,jsou tam pouze stavby elektráren ve 4 skupině.Děkuji za pomoc....
[ 3.11.08 - dotaz číslo: 9832 - téma: Energie slunce – výroba elektřiny, Legislativa ]

Vážená paní, fotovoltaická elektrárna jako celek spadá do odpisové skupiny 4 “díla energetická“, kde je doba odepisování 20 roků....
[ Odpovídá: Ing. Jan Truxa - ]

Dobrý den, chci se zeptat jak se má účtovat fotovoltaická elektrárna o výkonu 11,5 kW. V energetickém zákoně je že držitel licence musí být účetní jednotkou to by znamenalo, že musím účtovat podvojně? Budu mít licenci SK 11....
[ 3.11.08 - dotaz číslo: 9840 - téma: Energie slunce – výroba elektřiny ]

Vážený pane, váš dotaz neumíme zodpovědět, problematika účetnictví je mimo obor energetického poradenství. Informujte se na příslušném finančním úřadě. Světlana Votavová, Karel Srdečný EkoWATT...
[ Odpovídá: - ]

dobry den rád bych se poptal ohledně vystavby male větrné elektrárny četl jsem že k její realizaci je nutné splnit pár podminek a jedná s nich je souhlas sousedu....
[ 3.11.08 - dotaz číslo: 11492 - téma: Energie větru ]

Vážený pane , souhlas dotčených fyzických a právnických osob je nutný při stavebním povolení, netýká se to jen sousedů, ale třeba orgánů ochrany přírody. Informujte se na stavebním úřadě a podívejte se do stavebního zákona č. 183/2006....
[ Odpovídá: - ]

dobrý den rád bych se poinformoval přemýšlím o větrné elektrárně pro vlasní spotřebu a přebytek bych rád prodaval do elektrické sítě. Dočetl jsem se, že k prodávání je nutné mít živnostenský list, praxi v elektrine atd....
[ 3.11.08 - dotaz číslo: 11433 - téma: Energie větru, Legislativa ]

Vážený pane , pokud chcete elektřinu prodávat, jde o podnikání v energetice. Živnostenský list se zde nevydává, místo něho potřebujete licenci pro podnikání v energetice. Podmínky udělení licence upravuje zákon č....
[ Odpovídá: - ]

Dobrý den, můžete mi prosím sdělit jaký je vlastně postup při vyřizování pokud bychom chtěli využít dotaci na solární systémy, jaké posudky jsou potřebné a kdo je provádí a podobně....
[ 1.11.08 - dotaz číslo: 11496 - téma: Dotace a financování projektů, Příprava teplé vody ]

Vážená paní, Váš dotaz je velice obecný. Dotace na solární systémy je možné získat pro podnikatele z programu Operační program podnikání a inovace (obhospodařuje ministerstvo průmyslu a obchodu), pro obce a neziskové organizace z programu Operační...
[ Odpovídá: - ]

Dobrý den, ráda bych se zeptala zada zpracováváte energetický audit i pro rodiné domy, nebo mi můžete poradit na koho se v tomto případě obátit. Také by mě zajímala orientační cena takového auditu a co je třeba zajistit. ...
[ 1.11.08 - dotaz číslo: 11373 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Vážená paní, energetické audity zpracováváme i pro rodinné domy, ovšem je na zvážení, zda energetický audit potřebujete a na co. Cena Energetického auditu je cca 15000 Kč....
[ Odpovídá: - ]

Dobrý večer. potřeboval bych poradit s vytápěním. Chtěl bych se Vás zepzat ,pro jaké jste topení do dřevostavby....
[ 31.10.08 - dotaz číslo: 11463 - téma: Vytápění ]

Vážený pane, srdečně Vás zdravím a děkuji za Váš dotaz. Možná se to nezdá, ale není zase tak neobvyklý a zároveň postihuje několik okruhů problémů....
[ Odpovídá: - ]

Máme hrubou stavbu rodinného domu z tvarovek POROTHERM 44 P+D. Kvůli stále rostoucím cenám energií uvažujeme o dodatečném zateplení s omítkou....
[ 29.10.08 - dotaz číslo: 9747 - téma: Zateplování budov ]

Dobrý den Výrobce tvarovek POROTHERM na svých internetových stránkách uvádí: „Cihly POROTHERM 44 P+D jsou určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo tloušťky 440 mm s vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny“....
[ Odpovídá: - ]

Chceme z asi 40 let starého sólo stojícího domu udělat pasivní dům. Při jednání s jedním místním projektantem jsme ale znejistěli. Říkal nám, že to může být nebo spíš, že to bude problém....
[ 29.10.08 - dotaz číslo: 9748 - téma: Nízkoenergetické a pasivní domy ]

Dobrý den Vámi kontaktovaného projektanta a Váš objekt neznám, ale skutečně rekonstrukce existujícího 40 let starého objektu na budovu pasivní není jednoduché a nelze ani předem stanovit, zda se tento záměr povede....
[ Odpovídá: - ]

Dobrý den. Máme starší přízemní domek na samotě o velikosti asi 100 qm. Mám představu topit a v zimě ohřívat vodu kotlem na dřevo (máme kus lesa a zasázené japonské toply). Kotel můžeme umístnit ve sklepě. V létě ohřívat vodu sluneční energií, příp....
[ 27.10.08 - dotaz číslo: 9727 - téma: Energie slunce – výroba tepla ]

Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz a v návaznosti na něj odpovídáme následující: Velikost kotle na spalování kusového dřeva by měla vycházet z tepelné ztráty domu. Pokud vytápíte 100 m3, může se tepelná ztráta pohybovat mezi 5 – 8 kW....
[ Odpovídá: Ing. Josef Šťastný - EKIS České Budějovice Energy Centre ]

Dobrý den, rád bych se poradil ohledně zateplení podlahy v podkroví, tak aby bylo v rovnováze s ostatními složkami zateplení a bylo racionální....
[ 27.10.08 - dotaz číslo: 9802 - téma: Zateplování budov ]

Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz a v návaznosti na něj odpovídáme následující: Pro podlahové topení doporučuji vycházet z ČSN 730540-2 (2007), kde součinitel UN pro podlahu je 0,45 [W/m2 R] a doporučená hodnota UN je 0,3 [W/m2 R]. ...
[ Odpovídá: Ing. Josef Šťastný - EKIS České Budějovice Energy Centre ]

Dobrý den, jsem projektant bytových staveb a v součansné době pracuji na projektu kde řeším otázku aplikace zateplení z vnitřní nebo vnějěí strany obvodové nosné konstrukce z monolitického betonu. Na webových stránkách http://www....
[ 24.10.08 - dotaz číslo: 9817 - téma: Zateplování budov ]

Zdravím. V prvé řadě je nutné rozlišovat pojmy "zateplování" a "umístění tepelné izolace při stavbě". První pojem znamená přidat dodatečně tepelnou izolaci....
[ Odpovídá: - ]

Město Čelákovice má být příjemcem dotace 122142-8407 Rekonstrukce VO. Podle pomínek čerpání se dotace poskytuje na "pořízení komponentů a zařízení...".Toto vymezení je poněkud rozsáhlé....
[ 24.10.08 - dotaz číslo: 9696 - téma: Dotace a financování projektů ]

Dobrý den, neznáme Váš projekt na nějž jste dostali dotaci (122142-8407), jeho rozpočet ani další podrobnosti, které by bylo potřeba vědět....
[ Odpovídá: Ing. Jan Truxa - ]

dobrý den, prosím o radu jaký typ dodávky tepla a teplé vody zvolit pro zateplený 4.p.panel dům 26 bj....
[ 24.10.08 - dotaz číslo: 9687 - téma: Energie slunce – výroba elektřiny, Energie slunce – výroba tepla ]

Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz a v návaznosti na něj uvádíme následující: Změna topného média pro Váš dům by měla vycházet z ceny za GJ od příslušného dodavatele a z progresivního vývoje ceny za topné médium....
[ Odpovídá: Ing. Josef Šťastný - EKIS České Budějovice Energy Centre ]

Prosím o posouzení vlhkostní bilance střešní konstrukce se zateplením mezi a pod krokvemi s vloženou parozábranou. Zevnitř opláštění palubkami....
[ 23.10.08 - dotaz číslo: 9741 - téma: Zateplování budov ]

Dobrý den Při osobní konzulataci bylo řečeno, že se jedná o šikmý střešní plášť se stávajícím zateplením mezi krokvemi o tl. 100mm a s parozábranou umístěnou pod krokvemi (směrem do interiéru)....
[ Odpovídá: - ]

Dobry den, kam se mohu obratit nebo co mohu podniknout, abych rychle a efektivne zabranila znecistovani ovzdusi, ktere je jiz ve stadiu zamorovani, jehoz puvod je ve spalovani nekvalitnich tuhych paliv nebo odpadku v sousedstvi na male obci?...
[ 23.10.08 - dotaz číslo: 9728 - téma: Vytápění ]

nejlépe asi na Českou inspekci životního prostředí http://www.cizp.cz/(xlzbxq30tyb0gkfh4fhlwqec)/default.aspx?ido=100&sh=14407803....
[ Odpovídá: Mgr., MBA František Macholda - ]

Dobrý den,chtěl bych se dotázat na správný postup při zateplování rodinného domku včetně střechy. Předpokládám, že před zahájením prací by bylo dobré změřit tepelné ztráty jednotlivých částí domu a teprve potom podle těchto výsledků zadat projekt....
[ 23.10.08 - dotaz číslo: 9716 - téma: Zateplování budov ]

Vážený pane, při zateplování rodinného domku se zpravidla neměří skutečné tepelné ztráty jednotlivými konstrukcemi- bylo by to příliš ...
[ Odpovídá: Mgr., MBA František Macholda - ]

Dobrý den,
mohli byste mi poradit, jakým způsobem žádat o dotaci. Máme nový rodinný dům - nízkoenergetický (výrobce Atrium Horažďovice) a tepelné čerpadlo IVT. Předem děkuji
...

[ 23.10.08 - dotaz číslo: 9807 - téma: Dotace a financování projektů ]

Vážená paní , dotace na stavbu domu neexistují. Co se týká dotací na tepelná čerpadla pro fyzické osoby, podrobnosti a formuláře najdete na webu Státního fondu životního prostředí:...
[ Odpovídá: - ]

Dobrý den, v našem panelovém domě jsme se rozhodli provést komplexní zateplení. Při propočtech ovšem narážíme na velké nejistoty z hlediska pravděpodobnosti získání dotací....
[ 23.10.08 - dotaz číslo: 9798 - téma: Dotace a financování projektů ]

Vážený pane, se získáváním dotací pro panelové domy máme velké zkušenosti, ostatní programy známe pochopitelně také, ale dokud nejsou vyhlášené, tak není možné se zárukou říci, jaké přesně bude jejich znění, jaké podmínky apod....
[ Odpovídá: - ]

Dobrý den, rozhodli jsme se pro instalaci tep.čerpadla pro novostavbu rod.domu, varianta zemních kolektorů....
[ 23.10.08 - dotaz číslo: 9674 - téma: Tepelná čerpadla, geotermální energie ]

Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz a v návaznosti na něj uvádíme následující: Zemní kolektor jako zdroj energie pro tepelné čerpadlo je třeba navrhnout v závislosti na výkonu tepelného čerpadla....
[ Odpovídá: - EKIS České Budějovice Energy Centre ]

« | 1 | .. | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | .. | 431 | »
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect